Klippans krisberedskap

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
I Klippan finns en beredskap dygnet runt året om för att påbörja och samordna arbetet i samband med en kris/extraordinär händelse. Medarbetare och politiker övar kontinuerligt inom våra respektive ansvarsområden för att vi ska hantera situationen på bästa sätt.

På denna sidan har vi samlat information om vårt ansvar vid en kris samt, hur vår krisberedskapsorganisation ser ut, hur vi jobbar med risk- och sårbarhetsanalyser.

Klippans kommuns ansvar vid kriser
Den myndighet som normalt ansvarar för en verksamhet ansvarar också för sin verksamhet i en krissituation. Kommunen ansvarar därmed för att exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar. Vi analyserar risker och sårbarheter kontinuerligt och det finns en planering för hur kommunerna ska kunna ta verksamhetsansvar under en kris.

Klippans krisorganisation
I Klippan arbetar både tjänstepersoner och politiker vid en kris. Beroende på typ av kris samt omfattning och allvarlighetsgrad går olika delar av organisationen in. Alla de berörda verksamheterna arbetar parallellt med krishantering och sin ordinarie verksamhet. Nedan har vi kortfattat beskrivit de grupperingar som går in med ett fokus enbart på hantering av krisen.

Kommunledningens akutgrupp
Kommunledningens akutgrupp består av tjänstepersoner från den kommunövergripande ledningsgruppen. Deras uppdrag i en kris är att försäkra att ordinarie verksamhet fungerar utan störningar eller risker. De har ett strategiskt fokus och lämnar uppdrag till Krisstaben som arbetar mer operativt i en kris.

Krisstaben
Krisstaben bemannas av tjänstepersoner med ett funktionsansvar. Dessa är tillexempel kriskommunikation, personal, samverkan och logistik. Krisstabens uppdrag är att vara ett stöd till Kommunledningens akutgrupp.

I krisstaben ingår också POSOM-gruppen (psykisk och social omsorg vid stora olyckor och katastrofer) som kan erbjuda stöd för dem som varit inblandade eller som av andra anledningar påverkats av olyckan.

Krisledningsnämnden
Krisledningsnämnden består av några av Klippans kommuns politiker och leds av kommunalrådet. De samlas vid särskilt allvarliga kriser eller svåra påfrestningar som inte faller under ansvaret enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Krisledningsnämnden tar över stora delar av beslutsbefogenheter och åtgärdsansvaret från ordinarie politisk verksamhet. Detta kan till exempel röra budgetfördelning.

Risk- och sårbarhetsanalyser
Klippans kommun har en aktuell plan för att kunna hantera kriser/extraordinära händelser. Planen grundar sig på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera i en kris. En sådan plan finns antagen av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2008 i Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst samt plan för extraordinära händelser 2008. I planen finns en kommunövergripande analys och finns angivet att kommunens förvaltningar ska göra egna risk- och sårbarhetsanalyser. I risk- och sårbarhetsanalyser tar man reda på vad som kan hända, vad det innebär, konsekvenser och hur saker ska hanteras.

Nyheter från krisinformation.se


  • Viktigt meddelande till allmänheten i Öggestorp, Jönköpings län


    Uppdatering 26 juni klockan 15.41: Meddelandet gäller inte längre. Faran är över.
    Läs mer

  • Viktigt meddelande till allmänheten i Ljungby, Kronobergs län


    Uppdatering 06.50: Meddelandet gäller inte längre. Faran är över.
    Läs mer

Relaterade länkar

Krisinformation.se
www.krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
www.msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsverket
http://www.livsmedelsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Skåne län
www.lansstyrelsen.se/skanelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SOS ALARM 112
www.sosalarm.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DinSäkerhet
www.dinsakerhet.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sociala medier