Information for Ukrainian citizens arriving to Sweden / Інформація для громадян України, які прибувають до Швеції

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Infor­ma­tion for persons arriving to Sweden from Ukraine

Please note that if you are from Ukraine, have a biometric passport and somewhere to stay, you do not need to contact the Swedish Migration Agency straight after arriving in Sweden to legalize your stay here. Ukrainian passport holders can enter and stay in Sweden for 90 days without a permit or visa. However for your safebeing it is best to contact the Swedish Migration Agency as soon as posible upon arrival.

Інформація для осіб, які прибувають до Швеції з України

Зверніть увагу, що якщо ви з України, маєте біометричний паспорт і де-небудь зупинитися, вам не потрібно звертатися до Шведського міграційного агентства відразу після прибуття до Швеції, щоб легалізувати своє перебування тут. Власники українських паспортів можуть в’їжджати та перебувати в Швеції протягом 90 днів без дозволу та візи. Однак для вашої безпеки краще зв’язатися з Шведським міграційним агентством якомога швидше після прибуття.

If you have fled the war in Ukraine, you may be entitled to a residence permit with temporary protection in Sweden under the EU’s Temporary Protection Directive. Here you can read about who is covered by the Temporary Protection Directive and how to apply.


Якщо ви втекли від війни в Україні, ви можете мати право на дозвіл на проживання з тимчасовим захистом у Швеції відповідно до Директиви Європейського Союзу про тимчасовий захист. Тут ви можете прочитати про те, хто підпадає під дію Директиви про тимчасовий захист і як подати заявку.