Möten, handlingar & protokoll

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här hittar du information om våra styrelser och nämnder och deras möten, ärendelistor, protokoll och motioner. Här kan du även ta del av våra webb-tv-sändningar från fullmäktigesammanträdena. Protokollen publiceras när originalhandlingarna är justerade. Vissa uppgifter är borttagna av olika anledningar. Det kan röra sig om sekretesshandlingar eller begränsningar genom dataskyddsförordningen (GDPR).
Du har, enligt offentlighetsprincipen, rätt att ta del av de beslutsunderlag som legat till grund för beslut. Välkommen att höra av dig till kundtjänst eller direkt till respektive nämndsekreterare om du vill ta del av en allmän handling.
Läs mer om offentlighetsprincipen.

Webbdiarium
I diariet på webben finns möjlighet att söka efter allmänna och offentliga ärenden och handlingar som registrerats i kommunens diarium och som handläggs i de olika nämnderna i Klippans kommun. Det kan handla om ansökningar, remisser, medborgarförslag, motioner med mera. Eftersom varje nämnd inom Klippans kommun är en egen myndighet har de ett eget diarium.
Besök webbdiariet.

Sammanträdestider
Alla möten i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnder bestäms årsvis.

Kallelser (med ärendelistor)
Kallelser till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder hittar du under respektive rubrik.

Protokoll
Protokollen får inte läggas ut förrän de är justerade (godkänts). Enligt lag ska de vara justerade senast 14 dagar efter sammanträdesdagen. Varje nämnd har ansvar för sina protokoll och deras publicering på hemsidan.

Webb-TV från kommunfullmäktige
Vi sänder webb-tv från våra fullmäktigesammanträden. Sändningen sköts av Master Film. Du kan ta del av sändningarna live under mötet. Därefter läggs sändningen upp igen permanent.
Ta del av sändningarna här.

Motion
En motion är en skrivelse, som kan innehålla förslag till något som behöver förändras eller göras. Motioner kan bara lämnas av en ledamot i kommunfullmäktige.