Övriga anslag

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här publiceras övriga anslag

Instans


Period för anslag


Aktuellt beslut
Växjö Tingsrätt

210414-210531

Aktförvaring för ansökan i miljömål för fastigheten Bjärsgård 3:29PDF (pdf, 91.7 kB)


Länsstyrelsen Skåne

210409-210430

Aktförvaring av beslut 2021-03-30 avseende bildande av naturreservat Jällabjär i Svalövs och Klippans kommunerPDF (pdf, 3.8 MB)


Vattenmyndigheten Västernorrland

Samrådet avser vattenförekomster i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft som ska omprövas åren 2022–2024. Det gäller både kraftigt modifierade och naturliga vattenförekomster.

210301-210430

vattenförekomster med vattenkraft som ska prövas enligt nationell plan för moderna miljövillkor under perioden 2022-2024länk till annan webbplatsVattenmyndigheten Västerhavet,

Länsstyrelsen

Västra Götaland


201101--210430


Aktförvaring Västerhavets vattendistrikt

- FörvaltningsplanPDF (pdf, 5 MB)

- Åtgärdsprogram
- PDF (pdf, 5 MB)Föreskrifter miljökvalitetsnormerPDF (pdf, 194.8 kB)

-PDF (pdf, 5 MB) Delförvaltningsplan
PDF
(pdf, 1.8 MB)PDF (pdf, 5 MB)Miljökonsekvensbeskrivning PDF (pdf, 941.8 kB)
  åtgärdsprogram
PDF
(pdf, 5 MB)- Bilaga 1 ordlistaPDF (pdf, 303.2 kB)
- PDF
(pdf, 5 MB)Bilaga 1 till åtgärdsprogramPDF (pdf, 747.3 kB)
- PDF
(pdf, 5 MB)Bilaga 1-3 till miljökvalitetsnormerPDF (pdf, 176 kB)
- PDF
(pdf, 5 MB)Bilaga 2 administrativ informationPDF (pdf, 177 kB)
- PDF
(pdf, 5 MB)Bilaga 3 registerPDF (pdf, 94.6 kB)
- PDF
(pdf, 5 MB)Bilaga 4 RiskhanteringsplanerPDF (pdf, 210.1 kB)
-PDF
(pdf, 5 MB) Bilaga 4 FöreskrifterPDF (pdf, 165.7 kB)
   till miljökvalitetsnormer
- PDF
(pdf, 5 MB)Bilaga 5 e KravPDF (pdf, 217.1 kB)
-PDF
(pdf, 5 MB) Bilaga 6 e VattenförekomstindelningPDF (pdf, 631.6 kB)
- PDF
(pdf, 5 MB)Bilaga 7 e Skyddade områdenPDF (pdf, 650.9 kB)
- PDF
(pdf, 5 MB)Bilaga 8 e ÖvervakningsprogramPDF (pdf, 1.8 MB)
-PDF
(pdf, 5 MB) Bilaga 9 c SamarbetePDF (pdf, 876.6 kB)