Kallelser och protokoll

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här kan du ta del av kallelser (ärendelistor) och protokoll.

Protokollet publiceras när det är justerat.

Du har, enligt offentlighetsprincipen, rätt att ta del av de beslutsunderlag som legat till grund för beslut. Du hittar handlingarna i diariet här på klippan.se.

Du är även välkommen att höra av dig till kundtjänst om du vill ta del av en allmän handling.

Läs mer om offentlighetsprincipen.länk till annan webbplats

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plan- och byggnämnden

OBS! Vi publicerar protokoll utan personuppgifter
Enligt dataskyddsförordning (GDPR) publicera vi inte personuppgifter som finns i Plan- och byggnämnden och dess utskottsprotokoll. Därför publiceras här protokoll utan personuppgifter.
Du kan alltid begära ut hela protokollet med perosnuppgifter, eftersom det är en allmän handling.

Plan- och byggnämndens arbetsutskott

OBS! Vi publicerar protokoll utan personuppgifter
Enligt dataskyddsförordning (GDPR) publicera vi inte personuppgifter som finns i Plan- och byggnämnden och dess utskottsprotokoll. Därför publiceras här protokoll utan personuppgifter.
Du kan alltid begära ut hela protokollet med perosnuppgifter, eftersom det är en allmän handling.

Socialnämnden

Vissa paragrafer i protokollen är belagda med sekretess och publiceras inte här.

Socialutskott

Socialutskottets protokoll är belagda med sekretess och publiceras inte här. Endast protokollets första sida anslås på anslagstavlan när protokollet är justerat.

Råd

Klippans kommun har två råd - funktionshinderrådet och pensionärsrådet
Kommunens funktionshinderråd (FHR) är ett kontaktorgan för samråd och ömsesidig information mellan funktionshinderorganisationerna i kommunen å ena sidan och kommunen å andra sidan.

Pensionärsrådet i Klippan ska vara ett referensorgan för överläggning/samråd före beslut i frågor som har aktualitet för ålders- och förtidspensionärer samt ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna inom kommunen.

Gemensam räddningsnämnd

Efter att Klippans och Åstorps räddningstjänst gått samman under namnet Räddningstjänsten Söderåsen är de båda nämnderna sammanslagna till en.

Du hittar numera Räddningsnämndens kallelser och protokoll på Åstorps kommuns hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vill du läsa protokoll protokoll från 2013 eller tidigare kontakta kundtjänst.

Revisionen

Revisionen för enbart minnesanteckningar och publiceras inte här. Vill du ta del av möteshandlingar för revisionen kontakta kundtjänst.

Kommunala bolag

Klippans kommun är delägare i ett antal kommunala bolag, däribland bostadsbolaget Treklövern och renhållningsbolaget Nårab.
För att ta del av möteshandlingar för dessa bolag kontakta kundtjänst eller respektive bolag.