2010-03-24

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2010-03-24

Kommunfullmäktige 2010-03-24
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1
2. BokslutsinformationÄrende 2, del 1
 Ärende 2, del 2
3. Fyllnadsval av ersättare efter Pernilla Andersson (S) i Kultur- och fritidsnämnden för återstående tid av mandatperiodenÄrende 3
4. Avsägelse från Johan Pettersson (S) från uppdrag som ersättare i Pensionärsrådet (för kommunstyrelsen) samt ev Ärende 4
5. Svar på motion om att införa en tjänstegaranti för särskilt boende för äldreÄrende 5
6. Svar på motion angående engagemang för en etablering av gasmack i kommunenÄrende 6
7. Internbudget 2010Ärende 7
8. Valfrihetssystem inom äldreomsorgen enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem) i Klippans kommun.Ärende 8
9. Nyupplåning till Treklövern Bostads AB för ombyggnad av Valhalla 22-23.Ärende 9
10. Motion om införande av utökat koppeltvång m m för hundarÄrende 10

Relaterade länkar