2010-03-24

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2010-03-24

Kommunfullmäktige 2010-03-24
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1öppnas i nytt fönster
2. BokslutsinformationÄrende 2, del 1öppnas i nytt fönster
 Ärende 2, del 2öppnas i nytt fönster
3. Fyllnadsval av ersättare efter Pernilla Andersson (S) i Kultur- och fritidsnämnden för återstående tid av mandatperiodenÄrende 3öppnas i nytt fönster
4. Avsägelse från Johan Pettersson (S) från uppdrag som ersättare i Pensionärsrådet (för kommunstyrelsen) samt ev Ärende 4öppnas i nytt fönster
5. Svar på motion om att införa en tjänstegaranti för särskilt boende för äldreÄrende 5öppnas i nytt fönster
6. Svar på motion angående engagemang för en etablering av gasmack i kommunenÄrende 6öppnas i nytt fönster
7. Internbudget 2010Ärende 7
8. Valfrihetssystem inom äldreomsorgen enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem) i Klippans kommun.Ärende 8öppnas i nytt fönster
9. Nyupplåning till Treklövern Bostads AB för ombyggnad av Valhalla 22-23.Ärende 9öppnas i nytt fönster
10. Motion om införande av utökat koppeltvång m m för hundarÄrende 10öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar