2010-04-27

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg på kommunfullmäktiges möte 2010-04-27

Kommunfullmäktige 2010-04-27

Ärende

Lyssna

1. Val av justeringsmän

Ärende 1öppnas i nytt fönster

2. Redovisning av projekt Läderfabriken

Ärende 2, del 1öppnas i nytt fönster

 

Ärende 2, del 2öppnas i nytt fönster

 

Ärende2, del 3öppnas i nytt fönster

3. Avsägelse från Mattias Rausbo, Sverigedemokraterna, av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt ev. fyllnadsval

Ärende 3öppnas i nytt fönster

4. Svar på motion om att anlägga gång- och cykelväg (GC) på sträckorna Färingtofta-Snälleröd och Spången-Riseberga

Ärende 4öppnas i nytt fönster

5. Årsredovisning Klippans kommun 2009 samt Revisionens årsberättelse och fråga om ansvarsfrihet

Ärende 5öppnas i nytt fönster

 

Ärende 5, Revisionen, del 1öppnas i nytt fönster

 

Ärende 5, Revisionen, del 2öppnas i nytt fönster

 

Inlägg, del 1öppnas i nytt fönster

 

Inlägg, del 2öppnas i nytt fönster

 

Inlägg, del 3öppnas i nytt fönster

 

Inlägg, del 4öppnas i nytt fönster

6. Kompletteringsbudget

Ärende 6öppnas i nytt fönster

7. Hälso- och sjukvårdsöverenskommelse som reglerar ansvar och samverkan mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne

Ärende 7öppnas i nytt fönster

8. Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts.

Ärende 8öppnas i nytt fönster

Delgivningsärenden

Ärende 9öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar