2010-05-25

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2010-05-25

Kommunfullmäktige 2010-05-25
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1
2. Avsägelse från Johan Pettersson (s) från samtliga politiska uppdrag samt eventuellt fyllnadsvalÄrende 2
3. Interpellation angående hastighetsbegränsning på Torggatan vid förskolan Linnéa och SnyggatorpsskolanÄrende 3, del 1
 Ärende 3, del 2
 Ärende 3, del 3
4. Personalekonomisk berättelse för Klippans kommun 2009Ärende 4, del 1
 Ärende 4, del 2
5. Årsredovisning 2009 för Kommunalförbundet MedelpunktenÄrende 5
6. Årsredovisning 2009 Kommunalförbundet AV Media SkåneÄrende 6
7. Årsredovisning 2009 och revisionsberättelse för Söderåsens MiljöförbundÄrende 7
8. Uppförande av fastighet med särskilt boende i Kv Väpnaren, KlippanÄrende 8
9. Delgivningsärenden; - Nårabs Årsredovisning 2009, - Treklövern Bostads AB Årsredovisning 2009Ärende 9

Relaterade länkar