2010-10-26

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2010-10-26

Kommunfullmäktige 2010-10-26
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1öppnas i nytt fönster
2.Vindkraftspolicy — Antagande. Ärende 2öppnas i nytt fönster
3. Svar på motion angående införande av äldreboendevärdar inom äldreomsorgen. Ärende 3öppnas i nytt fönster
4. Pensionsbestämmelser för förtroendevalda som berörs av PRF-KL samt PBF Ärende 4öppnas i nytt fönster
5. Försäljning av fastigheterna Brohällan 4, 6, 7, 9, 11 och del av Klippan 3:145. Ärende 5öppnas i nytt fönster
6. Detaljplan för Brohällan 4 m.fl. — Antagande. Ärende 6öppnas i nytt fönster
7. Framtiden och utvecklingen av Ängelholm Helsingborg Airport. Ärende 7
8. Förbundsordning för Söderåsens miljöförbundÄrende 8öppnas i nytt fönster
9. Redovisning av motioner vars beredning ej slutförtsÄrende 9öppnas i nytt fönster
10. Delårsbokslut 2010. Ärende 10öppnas i nytt fönster
11. Vindpark på fastigheterna Bladhult 1:1, Glimminge 1:1, Hjälmsma 1:1, Månstorp 1:1 och Starhult 1:1. Ärende 11öppnas i nytt fönster
12. Taxa för tillsyn enligt miljöbalken — revidering. Ärende 12öppnas i nytt fönster
13. Motion angående innovatörsutbildning och innovatörscenter. Ärende 13öppnas i nytt fönster
14. DelgivningsärendeÄrende 14öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar