2010-12-21

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2010-10-26

Kommunfullmäktige 2010-10-26
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1öppnas i nytt fönster
2. Val till Revisionen för tiden 2011-2014. Ärende 2öppnas i nytt fönster
3. Val av Kommunstyrelse för tiden 2011-2014. Ärende 3öppnas i nytt fönster
4. Val av Barn- och utbildningsnämnd för tiden 2011-2014. Ärende 4öppnas i nytt fönster
5. Val av Kultur- och fritidsnämnd för tiden 2011-2014. Ärende 5öppnas i nytt fönster
6. Val av Plan- och byggnämnd för tiden 2011-2014. Ärende 6öppnas i nytt fönster
7. Val av Socialnämnd för tiden 2011-2014. Ärende 7
8. Val av Räddningsnämnd för tiden 2011-2014. Ärende 8öppnas i nytt fönster
9. Val av Överförmyndarnämnd för tiden 2011-2014 Ärende 9öppnas i nytt fönster
10. Val av Valnämnd för tiden 2011-2014. Ärende 10öppnas i nytt fönster
11. Val till 4 K Upphandling för tiden 2011-2014. Ärende 11öppnas i nytt fönster
12. Val till Pensionärsrådet för tiden 2011-2014. Ärende 12öppnas i nytt fönster
13. Val till Handikapprådet för tiden 2011-2014. Ärende 13öppnas i nytt fönster
14. Förslag till begravningsombud för tiden 2011-2014. Ärende 14öppnas i nytt fönster
15. Val av Gode män enligt fastighetsbildningslagen för tiden 2011-2014. Ärende 15öppnas i nytt fönster
16. Val till Kommunalförbundet AV-Media Skåne för tiden 2011-2014. Ärende 16öppnas i nytt fönster
17. Val till Kommunalförbundet Medelpunkten för tiden 2011-2014. Ärende 17öppnas i nytt fönster
18. Val till Kommunassurans Syd Försäkrings AB för tiden 2011-2014. Ärende 18öppnas i nytt fönster
19. Val till Kommunförbundet Skåne för tiden 2011-2014. Ärende 19öppnas i nytt fönster
20. Val till Söderåsens miljöförbund för tiden 2011-2014. Ärende 20öppnas i nytt fönster
21. Val till Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag för tiden 2011-2014. Ärende 21öppnas i nytt fönster
22. Val till Småindustrilokaler i Klippan AB för tiden 2011-2014. Ärende 22öppnas i nytt fönster
23. Val till Treklövern Bostads AB för tiden 2011-2014. Ärende 23öppnas i nytt fönster
24. Ordning för inkallande av ersättare. Ärende 24öppnas i nytt fönster
25. Svar på Motion om nödsändare för dementa i äldreomsorgen. Ärende 25öppnas i nytt fönster
26. Justering av vissa arvoden till förtroendevalda. Ärende 26öppnas i nytt fönster
27. DelgivningsärendenÄrende 27öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar