2011-02-22

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2011-02-22

Kommunfullmäktige 2011-02-22
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1
2. BokslutsinformationÄrende 2, del 1
 del 2
 del3
 del 4
2. Information om SnyggatorpsskolanDel 1
 del 2
3. Val av lekmannarevisor jämte ersättare till Småindustri-lokaler i Klippan AB för tiden fr o m årsstämma 2011 intill årsstämma 2015.Ärende 3
4. Val av lekmannarevisor till Norra Åsbo Renhållnings-aktiebolag för tiden fr o m årsstämma 2011 intill årsstämma 2015. Ärende 4
5. Val av lekmannarevisor jämte ersättare till Treklövern Bostads AB för tiden fr o m årsstämma 2011 intill årsstämma 2015.Ärende 5
6. Val av Revisor i Söderåsens miljöförbund för mandatperioden 2011-2014Ärende 6
7. Val av Miljöstyrgrupp för tiden 2011-2014.Ärende 7
8. Avsägelse från Nils Olof Johansson (FP) av uppdrag som nämndeman i Helsingborgs tingsrätt samt ev fyllnadsval.Ärende 8
9. Avsägelse från Antonio Pasquini (S) av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.Ärende 9
10. Avsägelse från Jan Lindqvist (S) av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och Barn- och utbildningsnämnden sam ev fyllnadsval.Ärende 10
11. Avsägelse från Per Johansson (M) av uppdrag som ledamot i Plan- och byggnämnden samt ev fyllnadsval.Ärende 11
12. InterpellationerÄrende 12, del 1
 del 2
 del 3
13. Förslag till Renhållningsordning och Renhållningstaxa för 2011Ärende 13
14. Lokala styrelser med föräldramajoritet, fortsatt verksamhet.Ärende 14
15. DelgivningsärendenÄrende 15

Relaterade länkar