2011-03-22

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2011-03-22

Kommunfullmäktige 2011-02-22
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1öppnas i nytt fönster
2. Information om forskningsprojektet "Salutogena faktorer för en hälso-skapande livsrytm" Ärende 2, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
 del3öppnas i nytt fönster
 del 4öppnas i nytt fönster
3. AvsägelseÄrende 3öppnas i nytt fönster
4. Revidering av reglemente för Socialnämnden. Ärende 4öppnas i nytt fönster
5. Samarbetsavtal för samarbetskommittén Skåne Nordväst 2011-2014. Ärende 5öppnas i nytt fönster
6. Försäljning av fastigheten Herrevadskloster 2:67. Ärende 6öppnas i nytt fönster
7. Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syds Försäkrings AB. Ärende 7öppnas i nytt fönster
8. Justering av felparkeringsavgifter. Ärende 8

Relaterade länkar