2011-03-22

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2011-03-22

Kommunfullmäktige 2011-02-22
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1
2. Information om forskningsprojektet "Salutogena faktorer för en hälso-skapande livsrytm" Ärende 2, del 1
 del 2
 del3
 del 4
3. AvsägelseÄrende 3
4. Revidering av reglemente för Socialnämnden. Ärende 4
5. Samarbetsavtal för samarbetskommittén Skåne Nordväst 2011-2014. Ärende 5
6. Försäljning av fastigheten Herrevadskloster 2:67. Ärende 6
7. Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syds Försäkrings AB. Ärende 7
8. Justering av felparkeringsavgifter. Ärende 8

Relaterade länkar