2011-04-26

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2011-04-26

Kommunfullmäktige 2011-04-26
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1öppnas i nytt fönster
2. Interpellationssvar angående parkerade lastbilar. Ärende 2öppnas i nytt fönster
3. Interpellationssvar angående framtiden för de tekniska verksamheterna. Ärende 3, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
4. Anmälan om inkomna motioner som remitterats för beredning Ärende 3öppnas i nytt fönster
5. Fyllnadsval och avsägelse Ärende 4öppnas i nytt fönster
6. Årsredovisning Klippans kommun 2010 (hålls tillgänglig på ekonomikontoret) samt Revisorernas årsberättelse och fråga om ansvarsfrihet Ärende 6, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
 del 3öppnas i nytt fönster
 del 4öppnas i nytt fönster
7. Kompletteringsbudget 1/2011. Ärende 7öppnas i nytt fönster
8. Plan för ökad tillgänglighet och delaktighet. Ärende 7öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
9. Svar på Motion om handlingar via Internet och e-post. Ärende 9öppnas i nytt fönster
10. Svar på Motion angående driftsform för nya äldreboendet. Ärende 10öppnas i nytt fönster
11. Redovisning av motioner vars beredning ej slutförtsÄrende 11öppnas i nytt fönster
12. Redovisning av internbudget 2011Ärende 12öppnas i nytt fönster
13. Delgivningsärende Ärende 13öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar