2011-04-26

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2011-04-26

Kommunfullmäktige 2011-04-26
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1
2. Interpellationssvar angående parkerade lastbilar. Ärende 2
3. Interpellationssvar angående framtiden för de tekniska verksamheterna. Ärende 3, del 1
 del 2
4. Anmälan om inkomna motioner som remitterats för beredning Ärende 3
5. Fyllnadsval och avsägelse Ärende 4
6. Årsredovisning Klippans kommun 2010 (hålls tillgänglig på ekonomikontoret) samt Revisorernas årsberättelse och fråga om ansvarsfrihet Ärende 6, del 1
 del 2
 del 3
 del 4
7. Kompletteringsbudget 1/2011. Ärende 7
8. Plan för ökad tillgänglighet och delaktighet. Ärende 7
 del 2
9. Svar på Motion om handlingar via Internet och e-post. Ärende 9
10. Svar på Motion angående driftsform för nya äldreboendet. Ärende 10
11. Redovisning av motioner vars beredning ej slutförtsÄrende 11
12. Redovisning av internbudget 2011Ärende 12
13. Delgivningsärende Ärende 13

Relaterade länkar