2011-05-24

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2011-05-24

Kommunfullmäktige 2011-05-24
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1öppnas i nytt fönster
2. Redovisning av projekt Sanering vid f d Klippans Läderfabriken — Zara Isaksson och Tomas HenryssonÄrende 2, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
 del3öppnas i nytt fönster
3. Fyllnadsval av Revisor samt lekmannarevisor i Sikab AB.Ärende 3öppnas i nytt fönster
4. Svar på Motion om måltidsavgifter för gymnasieelever.Ärende4, del 1öppnas i nytt fönster
  Ärende 4, del 2öppnas i nytt fönster
5. Svar på Motion angående policy för tillgänglighetÄrende 5öppnas i nytt fönster
6. Optionsavtal avseende del av Klippan 3:15 och kv Hästskon 1- 4, Northern Logistic PropertyÄrende 6öppnas i nytt fönster
7. Årsredovisning 2010 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt fråga om ansvarsfrihet.Ärende 7
8. Bokslut 2010 jämte revisionsberättelse för Söderåsens miljöförbund samt fråga om ansvarsfrihet.Ärende 8öppnas i nytt fönster
9. Gemensamma lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.Ärende 9öppnas i nytt fönster
10. Revidering av avtal om ansvaret för kollektivtrafiken i Skåne.Ärende 10öppnas i nytt fönster
11. Årsredovisning 2010 för Kommunalförbundet AV Media Skåne samt fråga om ansvarsfrihet.Ärende 11öppnas i nytt fönster
12. Ny Plan- och bygglovstaxaÄrende 12öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar