2011-05-24

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2011-05-24

Kommunfullmäktige 2011-05-24
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1
2. Redovisning av projekt Sanering vid f d Klippans Läderfabriken — Zara Isaksson och Tomas HenryssonÄrende 2, del 1
 del 2
 del3
3. Fyllnadsval av Revisor samt lekmannarevisor i Sikab AB.Ärende 3
4. Svar på Motion om måltidsavgifter för gymnasieelever.Ärende4, del 1
  Ärende 4, del 2
5. Svar på Motion angående policy för tillgänglighetÄrende 5
6. Optionsavtal avseende del av Klippan 3:15 och kv Hästskon 1- 4, Northern Logistic PropertyÄrende 6
7. Årsredovisning 2010 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt fråga om ansvarsfrihet.Ärende 7
8. Bokslut 2010 jämte revisionsberättelse för Söderåsens miljöförbund samt fråga om ansvarsfrihet.Ärende 8
9. Gemensamma lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.Ärende 9
10. Revidering av avtal om ansvaret för kollektivtrafiken i Skåne.Ärende 10
11. Årsredovisning 2010 för Kommunalförbundet AV Media Skåne samt fråga om ansvarsfrihet.Ärende 11
12. Ny Plan- och bygglovstaxaÄrende 12

Relaterade länkar