2011-08-30

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2011-08-30

Kommunfullmäktige 2011-08-30
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1
2. Anmälan om inkomna motioner - Använd E-petition i Klippans kommun — Jens Leandersson (SD) - Bildande av kommunalt bygg/entreprenadbolag — Rune Persson (S) - Inrättande av en tvärpolitisk grupp med ansvar för kontroll och uppföljning av offentlig upphandling i Klippans kommun — Jörgen Bjerknäs (MP). Ärende 2
3. Avsägelse från Mikael Johansson (S) av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.Ärende 3
4. Fyllnadsval av lekmannarevisor i SIKAB.Ärende 4
5. Fyllnadsval av ledamot i SIKAB efter Nils-Olof Johansson.Ärende 5
6. Budget 2012 samt plan för 2013-2014Ärende 6, del 1
 del 2
 del3
 del 4
 del 5
 del 6
 del 7
 del 8
 del 9
 del 10
7. Antagande av detaljplan för industriändamål för del av Östra Ljungby 3:2.Ärende 7
8. Antagande av detaljplan för bostadsändamål, del av Gymnasiet 2Ärende 8
9. Svar på motion om att anlägga en utsiktsplats på Söderåsen vid Klöva Hallar.Ärende 9
10. Svar på motion angående ett projekt mellan socialtjänst och skola för återställande av ordning. Ärende 10
11. . Svar på motion om införande av Senior alert.Ärende 11
12. Avtal med Migrationsverket om utökat mottagande av ensamkommande barn och unga.Ärende 12, del 1
 del 2
 del 3
13. Delgivningsärenden - Länsstyrelsens protokoll 2011-06-17 om utseende av Roland Ottosson (V) som ny ersättare i Kommunfullmäktige.Ärende 13

Relaterade länkar