2011-08-30

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2011-08-30

Kommunfullmäktige 2011-08-30
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1öppnas i nytt fönster
2. Anmälan om inkomna motioner - Använd E-petition i Klippans kommun — Jens Leandersson (SD) - Bildande av kommunalt bygg/entreprenadbolag — Rune Persson (S) - Inrättande av en tvärpolitisk grupp med ansvar för kontroll och uppföljning av offentlig upphandling i Klippans kommun — Jörgen Bjerknäs (MP). Ärende 2öppnas i nytt fönster
3. Avsägelse från Mikael Johansson (S) av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.Ärende 3öppnas i nytt fönster
4. Fyllnadsval av lekmannarevisor i SIKAB.Ärende 4öppnas i nytt fönster
5. Fyllnadsval av ledamot i SIKAB efter Nils-Olof Johansson.Ärende 5öppnas i nytt fönster
6. Budget 2012 samt plan för 2013-2014Ärende 6, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
 del3öppnas i nytt fönster
 del 4öppnas i nytt fönster
 del 5öppnas i nytt fönster
 del 6öppnas i nytt fönster
 del 7öppnas i nytt fönster
 del 8öppnas i nytt fönster
 del 9öppnas i nytt fönster
 del 10öppnas i nytt fönster
7. Antagande av detaljplan för industriändamål för del av Östra Ljungby 3:2.Ärende 7öppnas i nytt fönster
8. Antagande av detaljplan för bostadsändamål, del av Gymnasiet 2Ärende 8öppnas i nytt fönster
9. Svar på motion om att anlägga en utsiktsplats på Söderåsen vid Klöva Hallar.Ärende 9öppnas i nytt fönster
10. Svar på motion angående ett projekt mellan socialtjänst och skola för återställande av ordning. Ärende 10öppnas i nytt fönster
11. . Svar på motion om införande av Senior alert.Ärende 11öppnas i nytt fönster
12. Avtal med Migrationsverket om utökat mottagande av ensamkommande barn och unga.Ärende 12, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
 del 3öppnas i nytt fönster
13. Delgivningsärenden - Länsstyrelsens protokoll 2011-06-17 om utseende av Roland Ottosson (V) som ny ersättare i Kommunfullmäktige.Ärende 13öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar