2011-10-25

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2011-10-25

Kommunfullmäktige 2011-10-25
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1öppnas i nytt fönster
2. Information om Skåne Nordväst — Ronny Sandberg, Ks ordf i Åstorp samt Ninnie Lindell, v Ks ordf i Bjuv.Ärende 2, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
3. Fyllnadsval av ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter Per-Olof Byrlén (KD) för återstående tid av mandatperioden.Ärende 3öppnas i nytt fönster
4. Avsägelse från Dan Andersson (SD) från uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden samt ev. fyllnadsval.Ärende 4öppnas i nytt fönster
5. Avsägelse från Lina Nilsson (M) från uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden samt ev. fyllnadsval.Ärende 5öppnas i nytt fönster
6. Avsägelse från Jens Leandersson (SD) från uppdrag som ledamot i Socialnämnden samt ev. fyllnadsvalÄrende 6öppnas i nytt fönster
7. Delårsrapport för Klippans kommun per 2011-08-31 jämte revisorernas bedömning.Ärende 7, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
 del 3öppnas i nytt fönster
 del 4öppnas i nytt fönster
8. Lokalt välfärdsbokslut — 2010.Ärende 8, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
 del 3öppnas i nytt fönster
9. Ägardirektiv för Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag.Ärende 9öppnas i nytt fönster
10. Gemensamma lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö - Ändring.Ärende 10öppnas i nytt fönster
11. DelgivningsärendenÄrende 11öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar