2011-12-20

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2011-12-20

Kommunfullmäktige 2011-12-20
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1
2. Avsägelse från Tommy Cedervall ( FP) av uppdrag som ordförande och ledamot i Barn- och utbildningsnämnden och direktionsledamot i Kommunalförbundet AV-media samt ev fyllnadsval.Ärende 2
3. Avsägelse från Pia Dahl (M) från uppdrag i Söderåsens miljöförbund samt ev fyllnadsvalÄrende 3
4. Fyllnadsval av ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter Per-Olof ByrlénÄrende 4
5. Svar på motion från Sverigedemokraterna om att införa rastfadderverksamhet i skolorna.Ärende 5
6. Svar på motion från Rune Persson, Socialdemokraterna angående bildande av kommunalt bygg/entreprenadbolagÄrende 6
7. Ändring av VA-taxa fr o m 1 januari 2012Ärende 7
8. Avgift för trygghetslarm fr o m 1 januari 2012Ärende 8, del 1
 del 2
9. Enkel frågaÄrende 9
10. AvsägelseÄrende 10

Relaterade länkar