2011-12-20

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2011-12-20

Kommunfullmäktige 2011-12-20
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1öppnas i nytt fönster
2. Avsägelse från Tommy Cedervall ( FP) av uppdrag som ordförande och ledamot i Barn- och utbildningsnämnden och direktionsledamot i Kommunalförbundet AV-media samt ev fyllnadsval.Ärende 2öppnas i nytt fönster
3. Avsägelse från Pia Dahl (M) från uppdrag i Söderåsens miljöförbund samt ev fyllnadsvalÄrende 3öppnas i nytt fönster
4. Fyllnadsval av ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter Per-Olof ByrlénÄrende 4öppnas i nytt fönster
5. Svar på motion från Sverigedemokraterna om att införa rastfadderverksamhet i skolorna.Ärende 5öppnas i nytt fönster
6. Svar på motion från Rune Persson, Socialdemokraterna angående bildande av kommunalt bygg/entreprenadbolagÄrende 6öppnas i nytt fönster
7. Ändring av VA-taxa fr o m 1 januari 2012Ärende 7öppnas i nytt fönster
8. Avgift för trygghetslarm fr o m 1 januari 2012Ärende 8, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
9. Enkel frågaÄrende 9öppnas i nytt fönster
10. AvsägelseÄrende 10öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar