2012-03-27

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2012-03-27

Kommunfullmäktige 2012-03-27
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1öppnas i nytt fönster
2. Enkel fråga angående framtiden för Färingtofta skolaÄrende 2öppnas i nytt fönster
3. Anmälan om inkomna motioner som remitterats för beredningÄrende 3öppnas i nytt fönster
4. Fyllnadsval Ärende 4öppnas i nytt fönster
5. Inrättande av tjänst som äldreombudÄrende 5öppnas i nytt fönster
6. Rapport om vänortsutbyte samt bidrag till vänortsträff 2012Ärende 6, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
7. Redovisning av Internbudget 2012Ärende 7öppnas i nytt fönster
8. Delgivningsärenden 
- Årsredovisning 2011 för Treklövern Bostads ABÄrende 8, del 1aöppnas i nytt fönster
 Ärende 8, del 1böppnas i nytt fönster
- Årsredovisning 2011 för Småindustrilokaler i Klippan ABÄrende 8, del 2öppnas i nytt fönster
- Revisionens rapport — Granskning av skolhälsovårdens ändamålsenlighetÄrende 8, del 3öppnas i nytt fönster
- ÖvrigaÄrende 8, del 4öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar