2012-03-27

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2012-03-27

Kommunfullmäktige 2012-03-27
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1
2. Enkel fråga angående framtiden för Färingtofta skolaÄrende 2
3. Anmälan om inkomna motioner som remitterats för beredningÄrende 3
4. Fyllnadsval Ärende 4
5. Inrättande av tjänst som äldreombudÄrende 5
6. Rapport om vänortsutbyte samt bidrag till vänortsträff 2012Ärende 6, del 1
 del 2
7. Redovisning av Internbudget 2012Ärende 7
8. Delgivningsärenden 
- Årsredovisning 2011 för Treklövern Bostads ABÄrende 8, del 1a
 Ärende 8, del 1b
- Årsredovisning 2011 för Småindustrilokaler i Klippan ABÄrende 8, del 2
- Revisionens rapport — Granskning av skolhälsovårdens ändamålsenlighetÄrende 8, del 3
- ÖvrigaÄrende 8, del 4

Relaterade länkar