2012-04-24

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2012-04-24

Kommunfullmäktige 2012-04-24

Ärende

Lyssna

1. Val av justeringsmän

Ärende 1öppnas i nytt fönster

2. Information om Leader —Ann-Charlotte Thörnblad

Ärende 2, del 1öppnas i nytt fönster

 

del 2öppnas i nytt fönster

3. Enkel fråga angående skateboardramp till Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Ärende 3öppnas i nytt fönster

4. Enkel fråga angående Personal Direkt till Kommunstyrelsens ordförande

Ärende4öppnas i nytt fönster

5. Enkel fråga angående avtal med Ljungbyhed park om flygplatsdriften till Kommunstyrelsens ordförande

Ärende 5öppnas i nytt fönster

6. Bordlagd fråga om fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Gabrijela Konja (SD)

Ärende 6öppnas i nytt fönster

7. Anmälan om inkomna motioner som remitterats för beredning

Ärende 7öppnas i nytt fönster

8. Årsredovisning Klippans kommun år 2011 samt Revisorernas årsberättelse och fråga om ansvarsfrihet

Ärende 8, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster

9. Kompletteringsbudget 1/2012

Ärende 9, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
 del 3öppnas i nytt fönster

10. Justering av ersättningsnivå för serviceinsatser inom valfrihetssystem enligt LOV inom äldreomsorgens hemtjänst

Ärende 10öppnas i nytt fönster

11. Utveckling av flygrelaterad verksamhet vid Ljungbyheds flygplats — avtal om föreningsbildande och samarbete

Ärende 11öppnas i nytt fönster

12. Redovisning av motioner

Ärende 12öppnas i nytt fönster

13. Delgivningsärende

Ärende 13öppnas i nytt fönster