2012-04-24

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2012-04-24

Kommunfullmäktige 2012-04-24

Ärende

Lyssna

1. Val av justeringsmän

Ärende 1

2. Information om Leader —Ann-Charlotte Thörnblad

Ärende 2, del 1

 

del 2

3. Enkel fråga angående skateboardramp till Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Ärende 3

4. Enkel fråga angående Personal Direkt till Kommunstyrelsens ordförande

Ärende4

5. Enkel fråga angående avtal med Ljungbyhed park om flygplatsdriften till Kommunstyrelsens ordförande

Ärende 5

6. Bordlagd fråga om fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Gabrijela Konja (SD)

Ärende 6

7. Anmälan om inkomna motioner som remitterats för beredning

Ärende 7

8. Årsredovisning Klippans kommun år 2011 samt Revisorernas årsberättelse och fråga om ansvarsfrihet

Ärende 8, del 1
 del 2

9. Kompletteringsbudget 1/2012

Ärende 9, del 1
 del 2
 del 3

10. Justering av ersättningsnivå för serviceinsatser inom valfrihetssystem enligt LOV inom äldreomsorgens hemtjänst

Ärende 10

11. Utveckling av flygrelaterad verksamhet vid Ljungbyheds flygplats — avtal om föreningsbildande och samarbete

Ärende 11

12. Redovisning av motioner

Ärende 12

13. Delgivningsärende

Ärende 13