2012-05-29

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2012-05-29

Kommunfullmäktige 2012-05-29
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1
2. Årsredovisning 2011 för Söderåsens miljöförbund samt fråga om ansvarsfrihet - Redovisning av Helena HolmgrenÄrende 2, del 1
 del 2
 del 3
3. Kommunernas kvalitet i korthet, KKiK - Redovisning av Anders EbbessonÄrende 3, del 1
 del 2
3 b. Enskild frågaÄrende 3 b
4. Svar på motion från Eva Stjärnlind (S) om fritidsaktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningÄrende 4, del 1
 del 2
5. Redovisning av vårdnadsbidragÄrende 5
6. Revidering av taxa inom barnomsorg (fritidsplats på loven)Ärende 6
7. Årsredovisning 2011 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt fråga om ansvarsfrihetÄrende 7
8. Årsredovisning 2011 för Kommunalförbundet AV Media Skåne samt fråga om ansvarsfrihetÄrende 8
9 - 12. AvsägelserÄrende 9 - 12
AvtackningAvtackning

Relaterade länkar