2012-08-28

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2012-08-28

Kommunfullmäktige 2012-08-28
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1
2. Interpellation angående timanställda och visstidsanställda.Ärende 2
3. Anmälan om inkomna motioner som remitterats för beredningÄrende 3
4. Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämden för mandatperioden 2011-2014 efter Ann-Sofie Johansson (M).Ärende 4
5. Fyllnadsval av ledamot i Kommunstyrelsen för mandatperioden 2011-2014 Annette Lahti (M).Ärende 5
6. Avsägelse från Jens Leandersson (SD) av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.Ärende 6
7. Avsägelse från Karin Eriksson (S) av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige samt som ersättare i plan- och byggnämnden.Ärende 7
8. Avsägelse från Matthias Rausbo (SD) av uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.Ärende 8
9. Avsägelse från Gustav Thoft (M) av uppdrag som ersättare i Socialnämnden.Ärende 9
10. Fyllnadsval samt avsägelserÄrende 10
11. Programavgifter för gymnasieskolan.Ärende 11
6. Budget 2013 samt flerårsbudget för 2014-2015Ärende 12, del 1
 del 2
 del3
 del 4
 del 5
 del 6
 del 7
 del 8
 del 9
13. Revidering av regelverk och riktlinjer för färdtjänst i Klippans kommun.Ärende13
14. Svar på motion om utredning av förutsättningarna för en etablering av tankstation för fordonsgas.Ärende 14
15. Svar på motion angående doftfria miljöer.Ärende 15
16. Svar på motion om skapande av en demokratiberedning.Ärende 16
17. Svar på motion om översyn av den politiska organisationen.Ärende 17
18. DelgivningsärendeÄrende 18

Relaterade länkar