2012-08-28

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2012-08-28

Kommunfullmäktige 2012-08-28
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1öppnas i nytt fönster
2. Interpellation angående timanställda och visstidsanställda.Ärende 2öppnas i nytt fönster
3. Anmälan om inkomna motioner som remitterats för beredningÄrende 3öppnas i nytt fönster
4. Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämden för mandatperioden 2011-2014 efter Ann-Sofie Johansson (M).Ärende 4öppnas i nytt fönster
5. Fyllnadsval av ledamot i Kommunstyrelsen för mandatperioden 2011-2014 Annette Lahti (M).Ärende 5öppnas i nytt fönster
6. Avsägelse från Jens Leandersson (SD) av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.Ärende 6öppnas i nytt fönster
7. Avsägelse från Karin Eriksson (S) av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige samt som ersättare i plan- och byggnämnden.Ärende 7öppnas i nytt fönster
8. Avsägelse från Matthias Rausbo (SD) av uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.Ärende 8öppnas i nytt fönster
9. Avsägelse från Gustav Thoft (M) av uppdrag som ersättare i Socialnämnden.Ärende 9öppnas i nytt fönster
10. Fyllnadsval samt avsägelserÄrende 10öppnas i nytt fönster
11. Programavgifter för gymnasieskolan.Ärende 11öppnas i nytt fönster
6. Budget 2013 samt flerårsbudget för 2014-2015Ärende 12, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
 del3öppnas i nytt fönster
 del 4öppnas i nytt fönster
 del 5öppnas i nytt fönster
 del 6öppnas i nytt fönster
 del 7öppnas i nytt fönster
 del 8öppnas i nytt fönster
 del 9öppnas i nytt fönster
13. Revidering av regelverk och riktlinjer för färdtjänst i Klippans kommun.Ärende13öppnas i nytt fönster
14. Svar på motion om utredning av förutsättningarna för en etablering av tankstation för fordonsgas.Ärende 14öppnas i nytt fönster
15. Svar på motion angående doftfria miljöer.Ärende 15öppnas i nytt fönster
16. Svar på motion om skapande av en demokratiberedning.Ärende 16öppnas i nytt fönster
17. Svar på motion om översyn av den politiska organisationen.Ärende 17öppnas i nytt fönster
18. DelgivningsärendeÄrende 18öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar