2012-09-25

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2012-09-25

Kommunfullmäktige 2012-09-25

Ärende

Lyssna

1. Val av justeringsmän

Ärende 1

2. Information från Tord Andersson Söderåsens Miljöförbund om förutsättningarna för en etablering av tankstation för fordonsgas i Klippans kommun

Ärende 2, del 1

 

del 2

3. Information från utvecklingsstrateg Anders Ebbesson som redovisar medborgarundersökning 2011

Ärende 3, del 1
 del 2

4. Interpellation från Eva Stjärnlind (S) om Planen för ökad tillgänglighet och delaktighet

Ärende4

5 a-b. Anmälan om inkomna motioner som remitterats för beredning. 5 c. Avsägelse

Ärende 5

6. Fyllnadsval efter Jadwiga Nilsson (FP) som ersättare i Socialnämnden

Ärende 6

7. Fyllnadsval efter Gunilla Laufeld (S) som ledamot i Plan- och byggnämnden samt ledamot i Pensionärsrådet

Ärende 7

8. Fyllnadsval efter Gustav Thoft (M) som ersättare i Socialnämnden

Ärende 8

9. Fyllnadsval efter Kerstin Sjöberg (S) som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

Ärende 9

10. Fyllnadsval efter Karin Eriksson (S) som ledamot i Plan- och byggnämnden

Ärende 10

11. Motion angående den enskilda väghållningen i vår kommun

Ärende 11

12. Motion om inrättande av en tvärpolitisk grupp med ansvar för kontroll och uppföljning av offentlig upphandling i Klippans kommun.

Ärende 12

13. Samverkan inom överförmyndarverksamheten

Ärende 13

14. Delgivningsärende

Ärende 14