2012-10-23

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2012-10-23

Kommunfullmäktige 2012-10-23
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1
2. Lokalt välfärdsbokslut 2011 — Redovisning av Ann-Margrete Ringnér och Tommy CedervallÄrende 2, del 1
 del 2
 del 3
 del 4
 del 5
3. Delårsrapport för Klippans kommun per 2012-08-31 jämte revisorernas bedömningÄrende 3, del 1
 del 2
4. SponsringspolicyÄrende 4
5. Svar på motion om åtgärder vid gymnasieskolan åren 2012-2014Ärende 5
6. Redovisning av motionerÄrende 6
7. Delgivningsärenden Ärende 7

Relaterade länkar