2012-10-23

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2012-10-23

Kommunfullmäktige 2012-10-23
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1öppnas i nytt fönster
2. Lokalt välfärdsbokslut 2011 — Redovisning av Ann-Margrete Ringnér och Tommy CedervallÄrende 2, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
 del 3öppnas i nytt fönster
 del 4öppnas i nytt fönster
 del 5öppnas i nytt fönster
3. Delårsrapport för Klippans kommun per 2012-08-31 jämte revisorernas bedömningÄrende 3, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
4. SponsringspolicyÄrende 4öppnas i nytt fönster
5. Svar på motion om åtgärder vid gymnasieskolan åren 2012-2014Ärende 5öppnas i nytt fönster
6. Redovisning av motionerÄrende 6öppnas i nytt fönster
7. Delgivningsärenden Ärende 7öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar