2013-03-26

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2013-3-13

Kommunfullmäktige 2013-03-13
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1
2. Redovisning av bokslut för Treklövern Bostads AB och SIKAB – Ulf Bengtsson, vd Treklövern.Ärende 2, del 1
 del 2
 del 3
 del 4
3. Information om Skåne lyfter - för sundare vanor 2013 – Ann-Margrete Ringnér, hälsostrateg.Ärende 3
4. Interpellation från Matthias Rausbo, (SD) angående avsaknad av politiska beslut inför omstruktureringar inom barnomsorgen.Bordlagt
5. Avsägelse från Annette Huss (M) av uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden samt eventuellt fyllnadsval.Ärende 5
6. Fyllnadsval efter Ewy Persson (S) som ledamot i Valnämnden.Ärende 6
7. Fyllnadsval efter Lotta Ström (M) som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.Ärende 7
8. Analys av ny Plan- och bygglovstaxa 2011Ärende 8
9. Redovisning av taxan Parkeringsövervakning – punkten ”ÖvrigtÄrende 9
10. Motion om att uppmärksamma att Kommunfullmäktige fyller 100 år – Svar.Ärende 10
11. Motion från Mathias Rausbo m fl (SD) om lokalutredning inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.Ärende 11
12. DelgivningsärendenÄrende 12

Relaterad information

Relaterade länkar