2013-03-26

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2013-3-13

Kommunfullmäktige 2013-03-13
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1öppnas i nytt fönster
2. Redovisning av bokslut för Treklövern Bostads AB och SIKAB – Ulf Bengtsson, vd Treklövern.Ärende 2, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
 del 3öppnas i nytt fönster
 del 4öppnas i nytt fönster
3. Information om Skåne lyfter - för sundare vanor 2013 – Ann-Margrete Ringnér, hälsostrateg.Ärende 3öppnas i nytt fönster
4. Interpellation från Matthias Rausbo, (SD) angående avsaknad av politiska beslut inför omstruktureringar inom barnomsorgen.Bordlagt
5. Avsägelse från Annette Huss (M) av uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden samt eventuellt fyllnadsval.Ärende 5öppnas i nytt fönster
6. Fyllnadsval efter Ewy Persson (S) som ledamot i Valnämnden.Ärende 6öppnas i nytt fönster
7. Fyllnadsval efter Lotta Ström (M) som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.Ärende 7öppnas i nytt fönster
8. Analys av ny Plan- och bygglovstaxa 2011Ärende 8öppnas i nytt fönster
9. Redovisning av taxan Parkeringsövervakning – punkten ”ÖvrigtÄrende 9öppnas i nytt fönster
10. Motion om att uppmärksamma att Kommunfullmäktige fyller 100 år – Svar.Ärende 10öppnas i nytt fönster
11. Motion från Mathias Rausbo m fl (SD) om lokalutredning inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.Ärende 11öppnas i nytt fönster
12. DelgivningsärendenÄrende 12öppnas i nytt fönster

Relaterad information

Relaterade länkar