2013-04-23

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2013-04-23

Kommunfullmäktige 2013-04-23
ÄrendeLyssna
Val av justeringsmänJusteringsmänöppnas i nytt fönster
1a. Interpellation från Matthias Rausbo, (Sd) angående avsaknad av politiska beslut inför omstruktureringar inom barnomsorgenÄrende 1öppnas i nytt fönster
1b. Enkel fråga; Ensamkommande barnÄrende 1b, del 1öppnas i nytt fönster
 Ärende 1b, del 2öppnas i nytt fönster
2. Fyllnadsval efter Annette Huss (M) av uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden Ärende 2öppnas i nytt fönster
3. Avsägelse från Jimmy Danielsson (SD) av uppdrag som ersättare i Plan- och byggnämndenÄrende 3öppnas i nytt fönster
4a. Avsägelse från Per-Olof Nilsson (S) av uppdrag som ledamot i Plan- och byggnämndenÄrende 4aöppnas i nytt fönster
4b. Avsägelse från Paul Gustavsson av uppdrag som nämndemanÄrende 4böppnas i nytt fönster
5. Motion om att inför budgetsimulator i Klippans kommun - Svar Ärende 5öppnas i nytt fönster
6. KundtjänstÄrende 6öppnas i nytt fönster
7. Ombyggnation av kommunhusets entréÄrende 7, del 1öppnas i nytt fönster
 Ärende 7, del 2öppnas i nytt fönster
8. Kompletteringsbudget 1/2013Ärende 8, del 1öppnas i nytt fönster
 Ärende 8, del 2öppnas i nytt fönster
 Ärende 8, del 3öppnas i nytt fönster
9. Proposition om kommunala resultatutjämningsreserverÄrende 9öppnas i nytt fönster
10. Årsredovisning 2012 för Klippans kommun samt revisorernas årsberättelse och fråga om ansvarsfrihetÄrende 10, del 1öppnas i nytt fönster
 Ärende 10, del 2öppnas i nytt fönster
11. Reglemente för KrisledningsnämndenÄrende 11öppnas i nytt fönster
12. Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid - SvarÄrende 12, del 1öppnas i nytt fönster
 Ärende 12, del 2öppnas i nytt fönster
13. Redovisning av motionerÄrende 13öppnas i nytt fönster

Relaterad information

Relaterade länkar