2013-05-28

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2013-05-28

Tyvärr fick vi tekniska problem med ljudanläggningen, framförallt i ärende 1-11.

Kommunfullmäktige 2013-05-28
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1öppnas i nytt fönster
2. Interpellation från Michael Nemeti (S) angående fysiska hinder vid turistbyrån för personer med funktionsnedsättningÄrende 2öppnas i nytt fönster
3. Avsägelse från Gustav Thoft (M) av uppdrag som ledamot i KommunfullmäktigeÄrende 3öppnas i nytt fönster
4. Fyllnadsval efter Jimmy Danielsson (SD) som ersättare i Plan- och byggnämndenÄrende 4öppnas i nytt fönster
5. Fyllnadsval efter Paul Gustafsson (S) som nämndemanÄrende 5öppnas i nytt fönster
6. Anmälan om inkomna motioner som remitteratsÄrende 6öppnas i nytt fönster
7. Avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn och ungaÄrende 7öppnas i nytt fönster
8. Kostnad för trygghetslarm inom Klippans kommunÄrende 8öppnas i nytt fönster
9. Granskning av verkställigheten av Kommunfullmäktiges beslut.Ärende 9öppnas i nytt fönster
10. Årsredovisning 2012 för Söderåsens miljöförbundÄrende 10öppnas i nytt fönster
11. Motion om inrättande av en naturvårdsfond i Klippans kommun - SvarÄrende 11öppnas i nytt fönster
12. Översiktsplan 2012 för Klippans kommunÄrende 12, del 1öppnas i nytt fönster
 Ärende 12, del 2öppnas i nytt fönster
 Ärende 12, del 3öppnas i nytt fönster
13. Rapport över pågående, planerade och diskuterade samverkansprojektÄrende 13, del 1öppnas i nytt fönster
 Ärende 13, del 2öppnas i nytt fönster
 Ärende 13, del 3öppnas i nytt fönster
14. Hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelseÄrende 14öppnas i nytt fönster
15. Demokratiberedning - RedovisningÄrende 15öppnas i nytt fönster
16. MotionerÄrende 16 a o böppnas i nytt fönster
17. AvsägelserÄrende 17 a o böppnas i nytt fönster

Relaterade länkar