2013-05-28

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2013-05-28

Tyvärr fick vi tekniska problem med ljudanläggningen, framförallt i ärende 1-11.

Kommunfullmäktige 2013-05-28
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1
2. Interpellation från Michael Nemeti (S) angående fysiska hinder vid turistbyrån för personer med funktionsnedsättningÄrende 2
3. Avsägelse från Gustav Thoft (M) av uppdrag som ledamot i KommunfullmäktigeÄrende 3
4. Fyllnadsval efter Jimmy Danielsson (SD) som ersättare i Plan- och byggnämndenÄrende 4
5. Fyllnadsval efter Paul Gustafsson (S) som nämndemanÄrende 5
6. Anmälan om inkomna motioner som remitteratsÄrende 6
7. Avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn och ungaÄrende 7
8. Kostnad för trygghetslarm inom Klippans kommunÄrende 8
9. Granskning av verkställigheten av Kommunfullmäktiges beslut.Ärende 9
10. Årsredovisning 2012 för Söderåsens miljöförbundÄrende 10
11. Motion om inrättande av en naturvårdsfond i Klippans kommun - SvarÄrende 11
12. Översiktsplan 2012 för Klippans kommunÄrende 12, del 1
 Ärende 12, del 2
 Ärende 12, del 3
13. Rapport över pågående, planerade och diskuterade samverkansprojektÄrende 13, del 1
 Ärende 13, del 2
 Ärende 13, del 3
14. Hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelseÄrende 14
15. Demokratiberedning - RedovisningÄrende 15
16. MotionerÄrende 16 a o b
17. AvsägelserÄrende 17 a o b

Relaterade länkar