2013-08-27

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2013-08-27

Kommunfullmäktige 2013-08-27
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1öppnas i nytt fönster
2. Interpellation från Michael Nemeti angående VA- Kungsleden i Stidsvig.Ärende 2öppnas i nytt fönster
3-9 Fyllnadsval och avsägelser, samt nyinkomna avsägelser.Ärende 3-9 samt nyinkomnaöppnas i nytt fönster
12 + 10. (12) Utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i Klippans och Åstorps kommuner. (10) Val av tre ledamöter samt tre ersättare till gemensam Räddningsnämnd.Ärende 12 och 10öppnas i nytt fönster
11. Överlåtelse av Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby.Ärende 11öppnas i nytt fönster
13. Budget 2014 samt flerårsbudget 2015-2016.Ärende 13. Budgetinfo del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
 del 3öppnas i nytt fönster
DebattDel 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
 del 3öppnas i nytt fönster
 del 4öppnas i nytt fönster
 del 5öppnas i nytt fönster
14. Renhållningsföreskrifter och Avfallsplan för Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner. Ärende 14öppnas i nytt fönster
15. Justering av bidrag till enskild väghållning.Ärende 15öppnas i nytt fönster
16. Redovisning av anställdas boendeortÄrende 16öppnas i nytt fönster
17. Detaljplan för bostäder Kronan 8 – Antagande.Ärende 17öppnas i nytt fönster
18. Detaljplaneuppdrag för del av Ljungbyhed 14:1 – AntagandeÄrende 18öppnas i nytt fönster
19. Motion angående applikation för mobiler som marknadsför Klippans kommun – Svar. Ärende 19öppnas i nytt fönster
20. Motion angående utvecklingen av turistnäringen i Klippans kommun – Svar.Ärende 20öppnas i nytt fönster
21. DelgivningsärendenÄrende 21öppnas i nytt fönster
• Länsstyrelsen i Skåne län – Protokoll 2013-06-25 om utseende av Malin Hammarstrand (M) som ny ledamot i Kommunfullmäktige samt utseende av Magnus Hulthén som ny ersättare i Kommunfullmäktige.  
• Revisionen – Granskning av kommunens IT-säkerhet. 
• Kommunkansli – Valdistrikt i Klippans kommun, Kommunfullmäktiges protokoll 2009-09-29, § 55. 

Relaterad information

Relaterade länkar