2013-08-27

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2013-08-27

Kommunfullmäktige 2013-08-27
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1
2. Interpellation från Michael Nemeti angående VA- Kungsleden i Stidsvig.Ärende 2
3-9 Fyllnadsval och avsägelser, samt nyinkomna avsägelser.Ärende 3-9 samt nyinkomna
12 + 10. (12) Utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i Klippans och Åstorps kommuner. (10) Val av tre ledamöter samt tre ersättare till gemensam Räddningsnämnd.Ärende 12 och 10
11. Överlåtelse av Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby.Ärende 11
13. Budget 2014 samt flerårsbudget 2015-2016.Ärende 13. Budgetinfo del 1
 del 2
 del 3
DebattDel 1
 del 2
 del 3
 del 4
 del 5
14. Renhållningsföreskrifter och Avfallsplan för Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner. Ärende 14
15. Justering av bidrag till enskild väghållning.Ärende 15
16. Redovisning av anställdas boendeortÄrende 16
17. Detaljplan för bostäder Kronan 8 – Antagande.Ärende 17
18. Detaljplaneuppdrag för del av Ljungbyhed 14:1 – AntagandeÄrende 18
19. Motion angående applikation för mobiler som marknadsför Klippans kommun – Svar. Ärende 19
20. Motion angående utvecklingen av turistnäringen i Klippans kommun – Svar.Ärende 20
21. DelgivningsärendenÄrende 21
• Länsstyrelsen i Skåne län – Protokoll 2013-06-25 om utseende av Malin Hammarstrand (M) som ny ledamot i Kommunfullmäktige samt utseende av Magnus Hulthén som ny ersättare i Kommunfullmäktige.  
• Revisionen – Granskning av kommunens IT-säkerhet. 
• Kommunkansli – Valdistrikt i Klippans kommun, Kommunfullmäktiges protokoll 2009-09-29, § 55. 

Relaterad information

Relaterade länkar