2013-10-22

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2013-10-22

Kommunfullmäktige 2013-10-22
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1
2. Redovisning av lokalt välfärdsbokslut. Presentation av försäkringskassan, Tomas Persson och Margareta Fagerhov avseende ohälsotal.Ärende 2, del 1
 del 2
 del 3
3. Fyllnadsval efter Madeleine Atlas (C) av uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i SIKAB. Ärende 3
4. Fyllnadsval efter Jan-Erik Lång (KD) av uppdrag som revisor i Klippans kommun.Ärende 4
5. Tertialrapport och delårsrapport 2013. Ärende 5, del 1
 del 2
 del 3
 del 4
 del 5
6. Borgensförpliktelse för Treklövern Bostads AB. Ärende 6
7. MotionerÄrende 7
8. DelgivningsärendenÄrende 8

Relaterad information

Relaterade länkar