2013-11-26

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2013-11-26

Kommunfullmäktige 2013-11-26
ÄrendeLyssna

1. Val av justeringsmän

Ärende 1

2. Interpellation från Michael Nemet (S): Klippans kommun som arbetsgivare - hur är vi?

Ärende 2

3. Anmälan om inkomna motioner

Ärende 3

4. Tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel.

Ärende 4

5. Motion om hemställan hos regeringen om sänkt ålder för rösträtt i Klippans kommun.

Ärende 5, del 1

 

del 2

6. Motion om ny policy för försäljning och avyttring av kommunal mark och fastigheter.

Ärende 6

7. Delgivningsärenden

Ärende 7

 

Relaterad information

Relaterade länkar