2013-11-26

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2013-11-26

Kommunfullmäktige 2013-11-26
ÄrendeLyssna

1. Val av justeringsmän

Ärende 1öppnas i nytt fönster

2. Interpellation från Michael Nemet (S): Klippans kommun som arbetsgivare - hur är vi?

Ärende 2öppnas i nytt fönster

3. Anmälan om inkomna motioner

Ärende 3öppnas i nytt fönster

4. Tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel.

Ärende 4öppnas i nytt fönster

5. Motion om hemställan hos regeringen om sänkt ålder för rösträtt i Klippans kommun.

Ärende 5, del 1öppnas i nytt fönster

 

del 2öppnas i nytt fönster

6. Motion om ny policy för försäljning och avyttring av kommunal mark och fastigheter.

Ärende 6öppnas i nytt fönster

7. Delgivningsärenden

Ärende 7öppnas i nytt fönster

 

Relaterad information

Relaterade länkar