2014-01-28

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2014-01-28

Kommunfullmäktige 2014-01-28
ÄrendeLyssna
1. Val av justerareÄrende 1öppnas i nytt fönster
2. Avsägelse från Bengt Svensson (M) av politiska uppdrag Ärende 2, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
3. Avsägelse från Kenneth Dådring (M) av uppdrag som ordförande i Kultur- och fritidsnämnden fr.o.m. 2014-02-01Ärende 3, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
 del 3öppnas i nytt fönster
4. Taxor för Söderåsens miljöförbund Ärende 4öppnas i nytt fönster
5. Försäljning av fastigheterna kv. Tallen 15 och kv. Brännaren 1 (SIKAB)Ärende 5, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
 del 3öppnas i nytt fönster
6.Motion om inrättande av en teknisk nämnd i Klippans kommun - Svar Ärende 6öppnas i nytt fönster
7. Motion om att lättillgängliga handlingar gynnar demokratin - Svar Ärende 7öppnas i nytt fönster
8. Kostnadsfria vattenprover för enskilda fastighetsägareÄrende 8öppnas i nytt fönster
9. Rapportering av demokratiberednings arbeteÄrende 9, del 1öppnas i nytt fönster
 del 2öppnas i nytt fönster
10. Delgivningsärende Revisionen – Granskning av Kommunstyrelsens planering och beredskap av avloppsnätet vid extrem nederbörd. Ärende 10öppnas i nytt fönster

Relaterad information

Relaterade länkar