2014-02-25

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2014-02-25

Kommunfullmäktige 2014-02-25
ÄrendeLyssna 
1. Val av justerareÄrende 1 
2. Avsägelse från Ann-Sofie Karlsson (KD) av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen, Räddningsnämnden och SIKAB Ärende 2 
3. Information om bokslut 2013 – Boje JarlÄrende 3, del 1 
 del 2 
 del 3 
 del 4 
 del 5 
 del 6 
 del 7 
4. Taxa för utryckning till automatiska brandlarm i Klippans kommunÄrende 4 
5. Motion gällande antal ledamöter i fullmäktigeÄrende 5 
6. SIKAB:s Försäljning av kv Tallen 15 och kv Brännaren 1 i KlippanÄrende 6, del 1 
 del 2 
 del 3 
7. Tilläggsärende - MotionÄrende 7 
10. Delgivningsärende Ärende 8 

Relaterad information

Relaterade länkar