2014-03-25

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2014-03-25

Kommunfullmäktige 2014-03-25
ÄrendeLyssna

 

1. Val av justerare

Ärende 1öppnas i nytt fönster

 

2. Föreläsning med Stefan Jendteg, miljöavdelningen Länsstyrelsen gällande "Klimat, miljö och samhällsekonomi - "allthängerihop" men hur?

Ärende 2, del 1öppnas i nytt fönster

 

 

del 2öppnas i nytt fönster

 

 

del 3öppnas i nytt fönster

 

3. Treklövern Bostads AB och SIKAB:s verksamhetsberättelser 2013 – Föredragning av Ulf Bengtsson, Vd och Johan Karlsson, ekonomichef Treklövern Bostads AB

Ärende 3, del 1öppnas i nytt fönster

 

 

del 2öppnas i nytt fönster

 

 

del 3öppnas i nytt fönster

 

 

del 4öppnas i nytt fönster

 

 

del 5öppnas i nytt fönster

 

 

del 6öppnas i nytt fönster

 

4. Interpellation från Michael Nemeti (S) angående Socialnämndens ekonomiska situation - Hur kunde det bli så här?

Ärende 4, del 1öppnas i nytt fönster

 

 

del 2öppnas i nytt fönster

 

 

del 3öppnas i nytt fönster

 

 

del 4öppnas i nytt fönster

 

 

del 5öppnas i nytt fönster

 

5. Interpellation från Gunilla Svensson (S) angående, Varför slutar cheferna på socialförvaltningen och hur mycket har dessa chefsbyten påverkat den ekonomiska situationen?

Ärende 5, del 1öppnas i nytt fönster

 

 

del 2öppnas i nytt fönster

 

6. Anmälan om inkomna motioner. Christian Hendlertz och Åsa Edvardssons (SD) motion 2014-03-05 angående bildandet av en kulturarvsfond.

Ärende 6öppnas i nytt fönster

 

7. Motion om att göra en översyn av förvaltningarnas ledningsfunktioner inom Klippans kommun – Svar

Ärende 7öppnas i nytt fönster

 

8. Strukturplan för Skåne Nordväst

Ärende 8, del 1öppnas i nytt fönster

 

 

del 2öppnas i nytt fönster

 

9. Förslag om medlemskap i Kommuninvest i Sverige AB

Ärende 9öppnas i nytt fönster

 

10. Motion från Gunilla Svensson, m.fl. (S) angående chefsbyten inom socialförvaltningen.

Ärende 10öppnas i nytt fönster

 

11. Motion om ekonomisk redovisning i fullmäktige.

Ärende 11öppnas i nytt fönster

 

12. Delgivningsärende

Ärende 12öppnas i nytt fönster

 

 

Relaterad information

Relaterade länkar