2014-04-29

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2014-04-29

Kommunfullmäktige 2014-04-29
ÄrendeLyssna 
1. Fullmäktiges öppnande, tyst minut samt val av justerareÄrende 1 
2. Fyllnadsval av ledamot i Plan-och byggnämnden samt Valnämnden efter Ann-Charlotte Pihl LarsonÄrende 2 
3. Årsredovisning 2013 för Klippans kommun samt revisorernas årsberättelse och fråga om ansvarsfrihet.Ärende 3, del 1 
 del 2 
 del 3 
 del 4 
 del 5 
4. Internbudget 2014 för Klippans kommun - Information.Ärende 4 
5. Kompletteringsbudget 1/2014.Ärende 5 
6. Årsredovisning 2013 för Söderåsens miljöförbund.Ärende 6 
7. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). Ärende 7 
8. Motion från Christian Hendlertz och Therese Borg (SD), angående skyltar vid kommunens kulturhistoriska sevärdheter.Ärende 8 
9. Motion om kostnadsfria trygghetslarm för alla pensionärer - Svar. Ärende 9 
10. Motion om att få en bättre insyn och förståelse för projekt - Svar.Ärende 10 
11. Motion angående plantering av Månadsträd i Stadsparken - Svar.Ärende 11 
12. Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts.Ärende 12 
13. Två tilläggsärendenÄrende 13 

Relaterad information

Relaterade länkar