2014-04-29

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2014-04-29

Kommunfullmäktige 2014-04-29
ÄrendeLyssna 
1. Fullmäktiges öppnande, tyst minut samt val av justerareÄrende 1öppnas i nytt fönster 
2. Fyllnadsval av ledamot i Plan-och byggnämnden samt Valnämnden efter Ann-Charlotte Pihl LarsonÄrende 2öppnas i nytt fönster 
3. Årsredovisning 2013 för Klippans kommun samt revisorernas årsberättelse och fråga om ansvarsfrihet.Ärende 3, del 1öppnas i nytt fönster 
 del 2öppnas i nytt fönster 
 del 3öppnas i nytt fönster 
 del 4öppnas i nytt fönster 
 del 5öppnas i nytt fönster 
4. Internbudget 2014 för Klippans kommun - Information.Ärende 4öppnas i nytt fönster 
5. Kompletteringsbudget 1/2014.Ärende 5öppnas i nytt fönster 
6. Årsredovisning 2013 för Söderåsens miljöförbund.Ärende 6öppnas i nytt fönster 
7. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). Ärende 7öppnas i nytt fönster 
8. Motion från Christian Hendlertz och Therese Borg (SD), angående skyltar vid kommunens kulturhistoriska sevärdheter.Ärende 8öppnas i nytt fönster 
9. Motion om kostnadsfria trygghetslarm för alla pensionärer - Svar. Ärende 9öppnas i nytt fönster 
10. Motion om att få en bättre insyn och förståelse för projekt - Svar.Ärende 10öppnas i nytt fönster 
11. Motion angående plantering av Månadsträd i Stadsparken - Svar.Ärende 11öppnas i nytt fönster 
12. Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts.Ärende 12öppnas i nytt fönster 
13. Två tilläggsärendenÄrende 13öppnas i nytt fönster 

Relaterad information

Relaterade länkar