2014-05-27

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2014-05-27

Kommunfullmäktige 2014-05-27
ÄrendeLyssna 
1. Fullmäktiges öppnande, tyst minut samt val av justerareÄrende 1 
2. Avsägelse från Janeth Nilsson Norén (C) av uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i SocialnämndenÄrende 2 
3. Brottningscenter i Klippan Ärende 3 
4. Ägardirektiv Treklövern Ärende 4 
5. Övertagande av spår vid järnvägsstationen Ärende 5 
6. Motion angående grönare kosthållning i kommunens kök - Svar Ärende 6 
7. Motion om att inrätta en motor för ungdoms- och integrationsarbetet i kommunen - SvarÄrende 7 

Relaterad information

Relaterade länkar