2014-08-26

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2014-08-26

Kommunfullmäktige 2014-08-26
ÄrendeLyssna 
1. Val av justerareÄrende 1 
2. Fyllnadsval av ledamot samt vice ordförande i Revisionen efter Karl-Gustav Lundberg (M) Ärende 2 
3. Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden, gode man i Jordbruks- och skogsfrågor, som ledamot i Handikapprådet samt som nämndeman efter Göran Sjögren (S) Ärende 3 
4. Anmälan om inkomna motioner; Jörgen Bjerknäs och Cecilia Örnemarks (MP) motion 2014-05-27 angående direktiv i upphandlingsprocessen av matinköp till kommunen.Ärende 4 
5. Policy för politiska partiers besök i verksamhet Ärende 5 
6. Internationell policyÄrende 6 
7. FinanspolicyÄrende 7 
8. Reglemente för intern kontroll Ärende 8 
9. Förändring av egenavgift för FärdtjänstresorÄrende 9 
10. Avgift för kopiering av allmänna handlingarÄrende 10 
11. Budget 2015, flerårsplan 2016-2017. Förslaget hålls tillgängligt på Ekonomikontoret. Ärende 11, del 1 
 del 2 
 del 3 
 del 4 
 del 5 
 del 6 
 del 7 
 del 8 
12. Årsredovisning 2013 för AV Media SkåneÄrende 12 
13. Årsredovisning 2013 för Kommunalförbundet Medelpunkten.Ärende 13 
14. Rekommendation om att godkänna och anta reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Medelpunkten Ärende 14 
15. Nya lokaler till musikskolanÄrende 15, del 1 
 del 2 
16. Detaljplan för industri för del av Klippan 3:8 , med flera, del av (Fabriksvägen) – AntagandeÄrende 16 
17. Motion om lokalutredning inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde - Svar Ärende 17 
18. Motion om långsiktig planering av skollokaler - SvarÄrende 18 
19. Motion om ökad brandsäkerhet för rörelsehindrade - Svar Ärende 19 
20. Motion om att förbättra situationen för kommunens hemlösa - SvarÄrende 20 
21. Motion gällande "Skapa ett konst- och kulturgalleri på internet" - Svar Ärende 21 
22. Motion om att förbättra insatserna mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck - Svar Ärende 22 
23. Försäljning av Gymnasiet 3, D byggnaden och Kyrksalsbyggnaden Gymnasiet 4. Ärende 23, del 1 
 del 2 
 del 3 
 del 4 
 del 5 
24. DelgivningsärendenÄrende 24 

Relaterad information

Relaterade länkar