2014-08-26

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2014-08-26

Kommunfullmäktige 2014-08-26
ÄrendeLyssna 
1. Val av justerareÄrende 1öppnas i nytt fönster 
2. Fyllnadsval av ledamot samt vice ordförande i Revisionen efter Karl-Gustav Lundberg (M) Ärende 2öppnas i nytt fönster 
3. Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden, gode man i Jordbruks- och skogsfrågor, som ledamot i Handikapprådet samt som nämndeman efter Göran Sjögren (S) Ärende 3öppnas i nytt fönster 
4. Anmälan om inkomna motioner; Jörgen Bjerknäs och Cecilia Örnemarks (MP) motion 2014-05-27 angående direktiv i upphandlingsprocessen av matinköp till kommunen.Ärende 4öppnas i nytt fönster 
5. Policy för politiska partiers besök i verksamhet Ärende 5öppnas i nytt fönster 
6. Internationell policyÄrende 6öppnas i nytt fönster 
7. FinanspolicyÄrende 7öppnas i nytt fönster 
8. Reglemente för intern kontroll Ärende 8öppnas i nytt fönster 
9. Förändring av egenavgift för FärdtjänstresorÄrende 9öppnas i nytt fönster 
10. Avgift för kopiering av allmänna handlingarÄrende 10öppnas i nytt fönster 
11. Budget 2015, flerårsplan 2016-2017. Förslaget hålls tillgängligt på Ekonomikontoret. Ärende 11, del 1öppnas i nytt fönster 
 del 2öppnas i nytt fönster 
 del 3öppnas i nytt fönster 
 del 4öppnas i nytt fönster 
 del 5öppnas i nytt fönster 
 del 6öppnas i nytt fönster 
 del 7öppnas i nytt fönster 
 del 8öppnas i nytt fönster 
12. Årsredovisning 2013 för AV Media SkåneÄrende 12öppnas i nytt fönster 
13. Årsredovisning 2013 för Kommunalförbundet Medelpunkten.Ärende 13öppnas i nytt fönster 
14. Rekommendation om att godkänna och anta reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Medelpunkten Ärende 14öppnas i nytt fönster 
15. Nya lokaler till musikskolanÄrende 15, del 1öppnas i nytt fönster 
 del 2öppnas i nytt fönster 
16. Detaljplan för industri för del av Klippan 3:8 , med flera, del av (Fabriksvägen) – AntagandeÄrende 16öppnas i nytt fönster 
17. Motion om lokalutredning inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde - Svar Ärende 17öppnas i nytt fönster 
18. Motion om långsiktig planering av skollokaler - SvarÄrende 18öppnas i nytt fönster 
19. Motion om ökad brandsäkerhet för rörelsehindrade - Svar Ärende 19öppnas i nytt fönster 
20. Motion om att förbättra situationen för kommunens hemlösa - SvarÄrende 20öppnas i nytt fönster 
21. Motion gällande "Skapa ett konst- och kulturgalleri på internet" - Svar Ärende 21öppnas i nytt fönster 
22. Motion om att förbättra insatserna mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck - Svar Ärende 22öppnas i nytt fönster 
23. Försäljning av Gymnasiet 3, D byggnaden och Kyrksalsbyggnaden Gymnasiet 4. Ärende 23, del 1öppnas i nytt fönster 
 del 2öppnas i nytt fönster 
 del 3öppnas i nytt fönster 
 del 4öppnas i nytt fönster 
 del 5öppnas i nytt fönster 
24. DelgivningsärendenÄrende 24öppnas i nytt fönster 

Relaterad information

Relaterade länkar