2014-09-30

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2014-09-30

Kommunfullmäktige 2014-09-30
ÄrendeLyssna 
1. Val av justerareÄrende 1öppnas i nytt fönster 
2. Information lämnas av räddningschef Staffan Winstedt gällande samverkan gemensam räddningsnämnd Klippan – Åstorps kommunerÄrende 2, del 1öppnas i nytt fönster 
 del 2öppnas i nytt fönster 
 del 3öppnas i nytt fönster 
3. Enkel fråga angående granskning av investeringsprojekt SnyggatorpsskolanÄrende 3öppnas i nytt fönster 
4. Motion om att utreda alternativ för att säkerställa friluftsbadens funktion och existensÄrende 4öppnas i nytt fönster 
5. DelgivningsärendeÄrende 5öppnas i nytt fönster 
6. TilläggsärendeÄrende 6öppnas i nytt fönster 
7. Tack för den här mandatperiodenÄrende 7öppnas i nytt fönster 

Relaterad information

Relaterade länkar