2014-10-28

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2014-10-28

Kommunfullmäktige 2014-10-28
ÄrendeLyssna 
1. Val av justerareÄrende 1öppnas i nytt fönster 
2.Val av lekmannarevisor i Treklövern Bostads AB efter Karl-Gustav Lundberg (M) Ärende 2öppnas i nytt fönster 
3. Avsägelse från Paul Gustafsson (S) av uppdrag som revisorÄrende 3öppnas i nytt fönster 
4. Fyllnadsval efter Anne Rosengren (M) av uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden Ärende 4öppnas i nytt fönster 
5. Avsägelse från Therese Borg (SD) av uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen Ärende 5öppnas i nytt fönster 
6. Omstrukturering av SIKAB Ärende 6öppnas i nytt fönster 
7. Fastighetsförvärv Klippan 3:330 (förskolan Täppan)Ärende 7öppnas i nytt fönster 
8. Lokalt välfärdsbokslut 2013Ärende 8, del 1öppnas i nytt fönster 
 del 2öppnas i nytt fönster 
 del 3öppnas i nytt fönster 
 del 4öppnas i nytt fönster 
9. Tillstånd till uppförande av fastighet och upplåning av kapital till kv. Valhalla 17, Klippans kommunÄrende 9öppnas i nytt fönster 
10. Delårsbokslut per 2014-08-31 för Klippans kommunÄrende 10, del 1öppnas i nytt fönster 
 del 2öppnas i nytt fönster 
 del 3öppnas i nytt fönster 
 del 4öppnas i nytt fönster 
 del 5öppnas i nytt fönster 
11. Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts Ärende 11öppnas i nytt fönster 
12. Delgivningsärende Ärende 12öppnas i nytt fönster 

Relaterad information

Relaterade länkar