2014-11-18

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2014-11-18

Kommunfullmäktige 2014-11-18
ÄrendeLyssna 
1. Val av justerareÄrende 1öppnas i nytt fönster 
2.Val till Söderåsens miljöförbund för tiden 2015-2018Ärende 2öppnas i nytt fönster 
3. Val av nämndemän för mandatperioden 2015-2018Ärende 3öppnas i nytt fönster 
3. TilläggsärendeTilläggöppnas i nytt fönster 
4. Ombudsval till Sveriges Kommuner och Landstings kongressÄrende 4öppnas i nytt fönster 
5. Budget 2015, flerårsplan 2016-2017Ärende 5, del 1öppnas i nytt fönster 
 del 2öppnas i nytt fönster 
 del 3öppnas i nytt fönster 
 del 4öppnas i nytt fönster 
 del 5öppnas i nytt fönster 
 del 6öppnas i nytt fönster 
6. Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2015 Ärende 6öppnas i nytt fönster 
7. Avtal ensamkommande flyktingbarnÄrende 7öppnas i nytt fönster 
8. It-samverkan 6K Ärende 8öppnas i nytt fönster 
9. Bredbandsstrategi för Klippans kommun 2014-2020 Ärende 9öppnas i nytt fönster 
10. Försäljning av fastigheten Polstjärnan 7, KlippanÄrende 10öppnas i nytt fönster 
11. Motion angående bildning av kulturarvsfond – SvarÄrende 11öppnas i nytt fönster 
12. Motion angående skyltar vid kommunens kulturhistoriska sevärdheter – Svar Ärende 12öppnas i nytt fönster 
13. Motion gällande ekonomisk redovisning i fullmäktige – Svar Ärende 13öppnas i nytt fönster 
14. DelgivningsärendenÄrende 14öppnas i nytt fönster 

Relaterad information

Relaterade länkar