2014-11-18

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2014-11-18

Kommunfullmäktige 2014-11-18
ÄrendeLyssna 
1. Val av justerareÄrende 1 
2.Val till Söderåsens miljöförbund för tiden 2015-2018Ärende 2 
3. Val av nämndemän för mandatperioden 2015-2018Ärende 3 
3. TilläggsärendeTillägg 
4. Ombudsval till Sveriges Kommuner och Landstings kongressÄrende 4 
5. Budget 2015, flerårsplan 2016-2017Ärende 5, del 1 
 del 2 
 del 3 
 del 4 
 del 5 
 del 6 
6. Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2015 Ärende 6 
7. Avtal ensamkommande flyktingbarnÄrende 7 
8. It-samverkan 6K Ärende 8 
9. Bredbandsstrategi för Klippans kommun 2014-2020 Ärende 9 
10. Försäljning av fastigheten Polstjärnan 7, KlippanÄrende 10 
11. Motion angående bildning av kulturarvsfond – SvarÄrende 11 
12. Motion angående skyltar vid kommunens kulturhistoriska sevärdheter – Svar Ärende 12 
13. Motion gällande ekonomisk redovisning i fullmäktige – Svar Ärende 13 
14. DelgivningsärendenÄrende 14 

Relaterad information

Relaterade länkar