2014-12-16

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2014-12-16

På grund av tekniska problem kunde vi tyvärr inte spela in första halvan av kommunfullmäktige. Vi ber om ursäkt för detta.

Kommunfullmäktige 2014-12-16
ÄrendeLyssna 
14. Val till Kommunalförbundet Medelpunkten för tiden 2015-2018.Ärende 14öppnas i nytt fönster 
15. Val till Kommunassurans Syd Försäkrings AB för tiden 2015-2018.Ärende 15öppnas i nytt fönster 
16. Val till Kommunförbundet Skåne för tiden 2015-2018.Ärende 16öppnas i nytt fönster 
17. Val till Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag för tiden 2015-2018.Ärende 17öppnas i nytt fönster 
18. Val av ombud till Kommuninvests ekonomiska föreningsstämma.Ärende 18öppnas i nytt fönster 
19. Val till Småindustrilokaler i Klippan AB för tiden 2015-2018.Ärende 19öppnas i nytt fönster 
20. Val till Treklövern Bostads AB för tiden 2015-2018.Ärende 20öppnas i nytt fönster 
21. Ordning för inkallande av ersättareÄrende 21öppnas i nytt fönster 
22. Taxor för Söderåsens miljöförbund 2015. Ärende 22öppnas i nytt fönster 
23. Bekämpningsmedelspolicy för Svalöv, Bjuv, Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommun – Antagande.Ärende 23öppnas i nytt fönster 
24. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Klippans och Åstorps kommuner.Ärende 24öppnas i nytt fönster 
25. Kommunalt partistöd. Ärende 25, del 1öppnas i nytt fönster 
 del 2öppnas i nytt fönster 
26. DelgivningsärendeÄrende 26öppnas i nytt fönster 
Prisutdelning: priser och stipendier27öppnas i nytt fönster 
   
   
   
   
   
   

Relaterad information

Relaterade länkar