Ljudinspelning kommunfullmäktige 2015-01-27

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
På sammanträdet uppmärksammades bland annat att det är 100 år sedan Kommunfullmäktige i kommunen bildades. Då hette det kommunalfullmäktige istället. Under tilläggsärende 2 kan man höra en historisk tillbakablick.

Under fullmäktige diskuterades även nyttan av att ha en politisk vision för framtiden. Detta kan du höra mer om under ärende 16.

Nytt för det här fullmäktige är att ljudinspelningen sköttes av Estetik- och mediaprogrammet på Åbyskolan.

Ärende

Lyssna

 

1. Val av justerare

Ärende 1

 

Tillägg

Tillägg

 

2. Avsägelse från Agneta Artursdotter av uppdrag som nämndeman för mandatperioden 2015-2018

Ärende 2

 

3. Fyllnadsval av revisor till Revisionen för mandatperioden 2015- 2018

Ärende 3

 

4. Val av revisor till Söderåsens miljöförbund för tiden 2015-2018

Ärende 4

 

5. Val till Pensionärsrådet för tiden 2015-2018

Ärende 5

 

6. Val till Handikapprådet för tiden 2015-2018

Ärende 6

 

7. Utseende av ombud och ombudsersättare till Norra Åsbo Renhållnings AB

Ärende 7

 

8. Val av lekmannarevisorer till Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag för tiden fr.o.m. årsstämma 2015 till årsstämma 2019

Ärende 8

 

9. Val av ombud och ombudsersättare till Småindustrilokaler i Klippan AB för tiden 2015-2018

Ärende 9

 

10. Val av lekmannarevisorer jämte ersättare till Småindustrilokaler i Klippan AB för tiden fr.o.m. årsstämma 2015 till årsstämma 2019

Ärende 10

 

11. Val till Treklövern Bostads AB samt revisor och ombud/ombudsersättare för tiden 2015-2018

Ärende 11

 

12. Motion gällande att införa förbud mot tiggeri inom Klippans kommun.

Ärende 12

 

13. Motion gällande nyårsfyrverkerier

Ärende 13

 

14. Reviderade riktlinjer för hantering av kontanta medel i kommunen

Ärende 14

 

15. Regler för hantering av investering och anläggning i Klippans kommun

Ärende 15

 

16. Styrmodell Klippans kommun 2016-2020

Ärende 16

 

17. Delgivningsärende

Ärende 17

 

Tilläggsärende 1

Tilläggsärende 1

 

Tilläggsärende 2

Tilläggsärende 2, del 1

 

 

del 2

 

 

 

 

 

Relaterade Länkar

Dokument och protokoll

Tillgängliga protokoll

Protokollen publiceras när originalhandlingarna är justerade. Vissa uppgifter är borttagna av olika anledningar. Det kan röra sig om sekretesshandlingar eller begränsningar genom personuppgiftslagen (PuL).

Att läsa och lyssna

Hämta gratisprogram för text- och ljudfiler.

Synpunkt i ärende

Synpunkter i något ärende kan sändas direkt till kommun@klippan.se eller lämna din synpunkt via formulär.

Lämna namn och adress. Insänd synpunkt betraktas som inkommen handling. Det innebär att den registreras, blir allmän handling och del i ärendets beslutsunderlag.