2011-10-25

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2011-10-25

Kommunfullmäktige 2011-10-25
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmänÄrende 1
2. Information om Skåne Nordväst — Ronny Sandberg, Ks ordf i Åstorp samt Ninnie Lindell, v Ks ordf i Bjuv.Ärende 2, del 1
 del 2
3. Fyllnadsval av ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter Per-Olof Byrlén (KD) för återstående tid av mandatperioden.Ärende 3
4. Avsägelse från Dan Andersson (SD) från uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden samt ev. fyllnadsval.Ärende 4
5. Avsägelse från Lina Nilsson (M) från uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden samt ev. fyllnadsval.Ärende 5
6. Avsägelse från Jens Leandersson (SD) från uppdrag som ledamot i Socialnämnden samt ev. fyllnadsvalÄrende 6
7. Delårsrapport för Klippans kommun per 2011-08-31 jämte revisorernas bedömning.Ärende 7, del 1
 del 2
 del 3
 del 4
8. Lokalt välfärdsbokslut — 2010.Ärende 8, del 1
 del 2
 del 3
9. Ägardirektiv för Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag.Ärende 9
10. Gemensamma lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö - Ändring.Ärende 10
11. DelgivningsärendenÄrende 11

Relaterade länkar