2011-11-22

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2011-11-22

Kommunfullmäktige 2011-11-22
ÄrendeLyssna
1. Val av justeringsmanÄrende 1
2. Fyllnadsval av ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter Per-Olof Byrlén.Ärende 2
3. Nya ägardirektiv och reviderad bolagsordning för Treklövern Bostads AB.Ärende 3
4. Miljörapport 2010 för Klippans kommun.Ärende 4, del 1
 del 2
 del 3
5. Reviderad folkhälsoplan för Klippans kommun.Ärende 5
6. Lokala ordningsföreskrifterÄrende 6, del 1
 del 2
7. Motion gällande "Aktivitets- och Rörelseåret 2013"- Kenneth Dådring (M) och Göran Sjögren (S).Ärende 7
8. Delgivningsärende Ärende 8
9. Enkel frågaÄrende 9

Relaterade länkar