2013-04-23

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2013-04-23

Kommunfullmäktige 2013-04-23
ÄrendeLyssna
Val av justeringsmänJusteringsmän
1a. Interpellation från Matthias Rausbo, (Sd) angående avsaknad av politiska beslut inför omstruktureringar inom barnomsorgenÄrende 1
1b. Enkel fråga; Ensamkommande barnÄrende 1b, del 1
 Ärende 1b, del 2
2. Fyllnadsval efter Annette Huss (M) av uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden Ärende 2
3. Avsägelse från Jimmy Danielsson (SD) av uppdrag som ersättare i Plan- och byggnämndenÄrende 3
4a. Avsägelse från Per-Olof Nilsson (S) av uppdrag som ledamot i Plan- och byggnämndenÄrende 4a
4b. Avsägelse från Paul Gustavsson av uppdrag som nämndemanÄrende 4b
5. Motion om att inför budgetsimulator i Klippans kommun - Svar Ärende 5
6. KundtjänstÄrende 6
7. Ombyggnation av kommunhusets entréÄrende 7, del 1
 Ärende 7, del 2
8. Kompletteringsbudget 1/2013Ärende 8, del 1
 Ärende 8, del 2
 Ärende 8, del 3
9. Proposition om kommunala resultatutjämningsreserverÄrende 9
10. Årsredovisning 2012 för Klippans kommun samt revisorernas årsberättelse och fråga om ansvarsfrihetÄrende 10, del 1
 Ärende 10, del 2
11. Reglemente för KrisledningsnämndenÄrende 11
12. Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid - SvarÄrende 12, del 1
 Ärende 12, del 2
13. Redovisning av motionerÄrende 13

Relaterad information

Relaterade länkar