2014-12-16

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2014-12-16

På grund av tekniska problem kunde vi tyvärr inte spela in första halvan av kommunfullmäktige. Vi ber om ursäkt för detta.

Kommunfullmäktige 2014-12-16
ÄrendeLyssna 
14. Val till Kommunalförbundet Medelpunkten för tiden 2015-2018.Ärende 14 
15. Val till Kommunassurans Syd Försäkrings AB för tiden 2015-2018.Ärende 15 
16. Val till Kommunförbundet Skåne för tiden 2015-2018.Ärende 16 
17. Val till Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag för tiden 2015-2018.Ärende 17 
18. Val av ombud till Kommuninvests ekonomiska föreningsstämma.Ärende 18 
19. Val till Småindustrilokaler i Klippan AB för tiden 2015-2018.Ärende 19 
20. Val till Treklövern Bostads AB för tiden 2015-2018.Ärende 20 
21. Ordning för inkallande av ersättareÄrende 21 
22. Taxor för Söderåsens miljöförbund 2015. Ärende 22 
23. Bekämpningsmedelspolicy för Svalöv, Bjuv, Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommun – Antagande.Ärende 23 
24. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Klippans och Åstorps kommuner.Ärende 24 
25. Kommunalt partistöd. Ärende 25, del 1 
 del 2 
26. DelgivningsärendeÄrende 26 
Prisutdelning: priser och stipendier27 
   
   
   
   
   
   

Relaterad information

Relaterade länkar