Webb-TV från fullmäktige

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

För närvarande har vi tekniska problem med kontaktformuläret nedan. Använd gärna någon av våra andra kontaktvägar för att komma i kontakt med kundtjänst.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst


Fyll i ditt namn

Fyll i din e-post

Ärenden kommunfullmäktige 27 juni

 1. Val av justeringsperson
 2. Fastställelse av föredragningslista
 3. Översiktsplan 2022 Klippans kommun 2021/430 4 - 295
 4. Antagande av detaljplan för Bofinken 1 2022/68 296 - 323
 5. Arkivreglemente för Klippans kommun 2022/174 324 - 343
 6. Budget 2023 och plan för 2024-2025 2022/191 344 - 348
 7. Svar på motion från Liberalerna om att alla skall ha tillgång till allmänna kommunikationer 2021/441 349 - 352
 8. Svar på motion från Marie Brink och Lars-Erik Stadler om trafiksituationen vid Antilopenskolan 2021/304 353 - 355
 9. Svar på motion från Kristdemokraterna gällande att utveckla tillgängligheten för funktionsnedsatta till friluftliv i Klippans kommun 2021/571 356 - 360
 10. Redovisning av lokalt partistöd 2021 samt beslut om utbetalning av partistöd 2022 2022/104 361 - 409
 11. Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 2022 2022/183 410 - 414
 12. Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 2022/158 415 - 468
 13. Yttrande över granskning av tillhandahållande av boende för äldre och funktionshindrade 2022/179 469 - 494
 14. Yttrande över granskning av Räddningsnämnden 2021/621 495 - 513
 15. Nya styrdokument för Nårab 2022/195 514 - 548
 16. Rapportering av ej verkställda beslut inom SoL och LSS 2022/178 549 - 553
 17. Val av ombud till Föreningen Energikontor Sydost 2022/87 554
 18. Avsägelse från Irene Dahl (L) från uppdrag som revisor samt fyllnadsval 2022/212 555 - 556
 19. Fråga från Tina Petersson (SD) om tjänsten socialchef 2022/221 557
 20. Delgivningsärenden 558 - 566

Tidigare sändningar