Webb-TV från fullmäktige

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i september

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Måndag 2020–09–28, klockan 19.00.
Plats: Sågenhuset, stora lokalen

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden
1. Val av justerare
2. Godkännande av dagordning
3. Revidering av styrdokument för krisberedskap (KS 2020.0249)
4. Granskning av informationssäkerhet (KS 2020.0288)
5. Avvecklande av gemensam nämnd 4 K Upphandling (KS 2020.0306)
6. Återföring av medel, mobila teamet (KS 2016.0712) 
7. Ändring av avgift för kopiering av allmänna handlingar (KS 2020.0264) 
8. Fråga avseende "Struktuellt hemlösa utan socialt behov" (KS 2020.0265)

Gunilla Svensson
Ordförande

Kristina P. Baron
Sekreterare

Relaterade Länkar

Tidigare sändningar