Webb-TV från fullmäktige

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i december

Datum och tid: Måndag 2020–12–21, klockan 18.00 (OBS! Tiden!).
Plats: Sågenhuset, Spontanytan

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden
1. Val av justerare
2. Fastställelse av dagordning
3. Simone Nilsson (M) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige
4. Begäran om avsägelse från Boris Svensson (S) från uppdrag som ledamot i Medelpunkten
5. Interpellation om vilka åtgärder som kommer att föreslås Barn- och utbildningsnämnden samt om nämnden har fått någon information om tillskott av Covid-19 pengar i budget 2021
6. Förslag till ny renhållningstaxa för 2021 och reviderad renhållningsordning
7. Ändrade bidragsbestämmelser för studieförbunden fr o m 2021
8. Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
9. Hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne om att anta tre nya medlemmar samt godkännande av ny förbundsordning
10. Svar på motion från Vår Framtid om utredning av kostnader och effekter av kommunanställda ordningsvakter
11. Svar på motion från Vår Framtid gällande flaggning för Sveriges två
12. Svar på motion från Vår Framtid gällande parkeringstider
13. Motion om att alla skall ha tillgång till allmänna kommunikationer
14. Motion från Vår Framtid om att värna det kommunala vetot
15. Motion från Vår Framtid om beslut utifrån ett barn-, äldre- och funktionshinderperspektiv
16. Delgivningsärenden

Gunilla Svensson
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

Relaterade Länkar

Tidigare sändningar