Webb-TV från fullmäktige

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i juni

Datum och tid: Måndag 2021–06–28, klockan 19.00.
Plats: Regnbågen, Östra Teatergatan 7, Klippan

Ärenden

1. Val av justeringsperson
2. Fatställelse av föredragningslista
3. Avsägelse från Gunilla Svensson (S) från uppdrag som ordförande i kommunfullmäktige och de uppdrag som följer med ordförandeskapet samt fyllnadsval
4. Budget 2022 och plan för 2023-2024
5. Revisionens granskning av kommunens fordonshantering
6. Årsredovisning 2020 för Kommunförbundet Medelpunkten, samt fråga om ansvarsfrihet
7. Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet AV Media Skåne, samt fråga om ansvarsfrihet
8. Förlängning av tidsintervall för inlämnade av bygglov
9. Köp av fastighet i Östra Ljungby, Pilagården 1:58
10. Marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheterna Klippan 3:13 och 3:15, mark öster om Stackarpsvägen 2021/326 11 Ändring av gällande tomtpriser
12. Valdistriktsindelning inför allmänna val 2022
13. Svar på motion från Åsa Edvardsson (SD) om att upprätta en flaggpolicy
14. Fråga från Johan Bengtsson (MP) till kommunstyrelsens ordförande om rutiner kring hantering av skyddade personuppgifter
15. Fråga från Johan Bengtsson (MP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om hur skolorna jobbar för att eleverna ska uppmärksamma och utmana mansnormen
16. Fråga från Johan Bengtsson (MP) till socialnämnden ordförande om hur socialnämndens ordförande ställer sig till grundlingare vårdnadsutredningar och rutiner kring detta
17. Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Kristian Seger (M)
18. Informationsärenden

Tonny Svensson
Ordförande

Tidigare sändningar

Ta del av våra tidigare sammanträden. Här hittar du spellistor på Youtube med alla våra sändningar samlade.

Kommunfullmäktige 2021länk till annan webbplats

Kommunfullmäktige 2020länk till annan webbplats

Kommunfullmäktige 2019länk till annan webbplats

Kommunfullmäktige 2018länk till annan webbplats

Kommunfullmäktige 2017länk till annan webbplats

Kommunfullmäkige 2016länk till annan webbplats

Kommunfullmäktige 2015länk till annan webbplats