Kommunfullmäktige april

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Webb-TV: apil månads fullmäktige

På grund av tekniska problem har vi ingen sändning från april månads kommunfullmäktige. Men du kan ta del av ärendelistan och klicka dig vidare till protokollet.

Datum och tid: Tisdag 28 april 2015, kl.19.00

Plats: Segragymnasiet, Gamla vägen 33, Östra Ljungby
 

Ärenden

1. Val av justerare

2. Naturbruksgymnasiets företrädare informerar om verksamhetens utveckling efter kommunens överlåtelse till SEGRA

3. Fyllnadsval efter Birgit Sjögren (S) av uppdrag som nämndeman fr.o.m. 2015-05-01.

4. Fyllnadsval efter Andreas Siverståhl (MP) av uppdrag som 1:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden samt som ledamot i Socialnämnden.

5. Fyllnadsval efter Jacob von Post (M) av uppdrag som vice ordförande i Kommunfullmäktiges valberedning

6. Avsägelse från Jan Olof Karlsson (M) av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige samt som ersättare i Kommunstyrelsen

7. Avsägelse från Roland Åkesson (S) av uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden och Handikapprådet samt som ordförande i Miljöstyrgruppen fr.o.m. 2015-04-01.

8. Avsägelse från Tamara Kiraly (SD) av uppdrag som ledamot i Pensionärsrådet

Extrainsatt ärende: Avsägelse Åse Hansson

9. Granskning av hur konkurrensutsatt verksamhet följs upp - Information.

10. Beredskapsplan 2015-2018 för hantering av kriser- och extraordinära händelser, Klippans kommun

11. Fullmäktigemål 2016-2019.

12. Kompletteringsbudget 2015

13. Redovisning av motioner 2015

14. Delgivningsärende

  • KS 2015.0165-5.111
    Länsstyrelsen i Skåne län – Protokoll 2015-04-16 utseende av ny ledamot och ersättare för Sverigedemokraterna efter Tamara Kiraly kunde ej utses eftersom valsedel saknar ytterligare namn.
  • KS 2015.0385-4.111
    Länsstyrelsen i Skåne län – Protokoll 2015-04-16 för utseende av ny ledamot Tonny Svensson (M) samt ny ersättare Bengt Svensson (M) efter Jacob von Post (M).


Johan Pettersson
Ordförande

Lars Åke Svensson
Sekreterare