Kommunfullmäktige augusti

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Webb-TV: augusti månads fullmäktige

Här kan du ta del av augusti månads kommunfullmäktige. 


Sändningen sköttes av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 25 augusti, kl. 19.00

Plats: Åbyskolans aula, Storgatan 9, Klippan

Allmänheten hälsades välkomna!


Ärenden

1. Val av justerare  4:41

12. Budget 2016, flerårsplan 2017-2018   8:19

2. Klippans Läderfabrik - Presentation   1:39:42

3. Personalnyckeltal 2014 - Presentation.
Framflyttad - tas vid ett senare tillfälle

4. Fyllnadsval efter Jan Olof Karlsson (M) av uppdrag som huvudman i Sparbanksstiftelsen Gripen intill stiftelsestämman 2016-04-30 2:07:00

5. Caroline Olsons (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning 2:07:37

6. Kristin Grenås (MP) avsägelse av uppdrag som ersättare i Socialnämnden fr.o.m. 2015-07-01 2:08:03

7. Jan Tingecz (M) avsägelse av samtliga uppdrag i Klippans kommun 2:08:25

8. Fyllnadsval efter Laila Möller Nilsson (S) av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige, Kultur- och fritidsnämnden samt Pensionärsrådet 2:10:12

9. Bodil Anderssons (KD) avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Klippans kommun  2:10:30

10. Motion angående chefsbyten inom Socialförvaltningen - Svar  2:10:53

11. Årsredovisning 2014 för Klippans kommun  2:12:18

13. Taxor för Söderåsens miljöförbund 2015  2:31:34

14. Årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet Medelpunkten  2:32:14

15. Delgivningsärenden:  2:33:02

 • KS 2015.0487-4.111
  Länsstyrelsen i Skåne län – Protokoll 2015-05-27 för utseende av ny ledamot Ingegerd Hagelin (M) samt ny ersättare Kristina Jonsson (M) efter Jan Olof Karlsson (M) i Kommunfullmäktige.

 • KS 2015.0580-5.111
  Länsstyrelsen i Skåne län – Protokoll 2015-05-27 för utseende av ny ersättare Olle Nilsson (S) efter Åse Hansson (S) i Kommunfullmäktige.

 • KS 2015.0643-4.111
  Länsstyrelsen i Skåne län – Protokoll 2015-06-29 för utseende av ny ersättare Ola Persson (S) efter Cornelia Morgonstierna (S) i Kommunfullmäktige.

 • KS 2015.0688-4.111
  Länsstyrelsen i Skåne län – Protokoll 2015-06-29 för utseende av ny ersättare Bengt Amilon (C) efter Ingela Jönsson (C) i Kommunfullmäktige.

 • KS 2014.1252-6.133
  Örkelljunga kommun – Protokoll 2015-06-22, § 68 gällande förslag till att teckna nytt mellankommunalt avtal med Klippans kommun avseende ensamkommande flyktingbarn.