Kommunfullmäktige december

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Webb-TV: december månads fullmäktige

Här kan du ta del av december månads kommunfullmäktige. 

Sändningen sköttes av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Den 15 december var det dags för årets sista kommunfullmäktige. Under kvällen delades dessutom flera priser och stipendier ut, bland annat 2015 års kulturpris. 

Om du vill se utdelningen av priser och stipendier kan du spola fram till 51:45 i sändningen.

Datum och tid: Tisdag den 15 december, kl. 18.00 

Plats: Musikskolans nya lokaler, Storgatan 9, Klippan 

Ärenden

1. Val av justerare 15:30

2. Fyllnadsval efter Kristin Grenås (MP) av uppdrag som ersättare i Socialnämnden 16:08

3. Fyllnadsval efter Christian Olsson (SD) av uppdrag som ersättare i Valnämnden  16:26

4. Fyllnadsval efter Bengt Tollstadius (FP) av uppdrag som ersättare i Socialnämnden  16:45

Extrainsatt ärende - avsägelse 17:03

5. Överlåtelse av fastigheter Tegelbruksområdet  17:24

6. Återlämnande av delar av Svenska Popfabrikens föreningsarkiv  22:35

7. Virtuell rundvandring - Svar  23:28

8. Komplettering av mått till Kommunfullmäktiges mål  25:52

9. Renhållningstaxa för 2016 i Klippans kommun  27:11

10. Renhållningsföreskrifter Norra Åsbo Renhållnings AB  30:05

11. Riktlinjer för minnesgåvor och uppvaktningar  30:32

Efter sammanträdet var det utdelning av dessa priser och stipendier.

Johan Pettersson
Ordförande

Lars Åke Svensson
Sekreterare