Kommunfullmäktige februari

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Webb-TV: Februari månads fullmäktige

Här kan du ta del av februari månads kommunfullmäktige.


Datum och tid:
Tisdag den 24 februari 2015, kl.19.00

Plats: Åbyskolans aula, Storgatan 9, Klippan

Obs! Kika efter varje punkt på dagordningen om du vill se hur långt in i filmen just den punkten tas upp.

Ärenden

1. Val av justerare - 3:13

2. Föredrag av Helena Holmgren gällande verksamheten Söderåsens miljöförbund - 4:13

Extrainsatt ärende: Bokslut, ekonomichef Boje Jarl - 39:55

3. Fyllnadsval av nämndeman efter Agneta Artursdotter (C) - 1:13:48

4. Fyllnadsval av lekmannarevisor till Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag - 1:14:16

5. Fyllnadsval av lekmannarevisor jämte ersättare till Småindustrilokaler i Klippan AB - 1:14:38

6. Fyllnadsval av lekmannarevisor jämte ersättare till Treklövern Bostads AB - 1:15:03

7. Avsägelse fr.o.m. 2015-02-25 från Richard Johansson (FP) av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och valberedningen, ledamot i Kommunstyrelsen samt ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott - 1:15:27

8. Överlåtelse av fastigheten Klippan Östra Ljungby 3:51 - 1:17:04

9. Reglemente Kommunstyrelsen - 1:17:47

10. Motion från Miljöpartiet de gröna i Klippan om direktiv i upphandlingsprocessen av matinköp till kommunen - Svar - 1:18:22

11. Delgivningsärende - 1:24:52

  • Örkelljunga kommun – Protokoll 2015-01-14, § 19 gällande ökat platsantal för mottagande av ensamkommande barn.
  • Länsstyrelsen Skåne – Meddelande 2015-01-12 gällande protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet.
  • Sveriges Kommuner och Landsting – tidskrifter gällande ansvaret som ledamot i nämnd, ansvarsprövningen i fullmäktige, förtroendevald.


Johan Pettersson
Ordförande

Lars Åke Svensson
Sekreterare