Kommunfullmäktige maj

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Webb-TV:maj månads fullmäktige

Här kan du ta del av maj månads kommunfullmäktige. 

Sändningen sköttes av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.
Tyvärr hade vi problem med ljudet under de första fem minuterna. Därefter fungerar ljudet som det ska. Vi ber er ha tålamod med detta.

Datum och tid: Tisdag 26 maj 2015 klockan 19.00

Plats: Åbyskolans aula, Storgatan 9, Klippan

Vill du veta när under sändningen de olika punkterna diskuteras? Tidpunkten står i fet stil efter ärendet.


Ärenden

1. Val av justerare 03:39

2. Affärsplan 2014 för Treklövern Bostads AB – Vd Ulf Bengtsson föredrar 04:50

3. Cornelia Morgonstierna (S) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. 58:44

4. Ingela Jönsson (C) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige 59:03

5. Fyllnadsval efter Andreas Siverståhl (MP) som ledamot i Socialnämnden. 59:24

6. Fyllnadsval efter Jacob von Post (M) som vice ordförande i Kommunfullmäktiges valberedning. 59:46

7. Fyllnadsval efter Jan Olof Karlsson (M) som ersättare i Kommunstyrelsen 1:00:27

8. Fyllnadsval efter Roland Åkesson (S) som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden och Handikapprådet samt som ordförande i Miljöstyrgruppen fr.o.m. 2015-04-01 1:00:57

Tillagt ärende: Fyllnadsval efter Åse Hansson 1:02:21

9. Söderåsens miljöförbund årsredovisning 2014 1:02:45

10. Ändring av förbundsordning § 10 angående budgetprocess för Söderåsens miljöförbund 1:06:27

11. Årsredovisning 2014 för Klippans kommun (hålls tillgänglig på ekonomikontoret) samt revisorernas årsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 1:07:58

12. Utbyggnad av förskolan Täppan 1:20:34

13. Motion gällande att införa förbud mot tiggeri inom Klippans kommun - Svar 1:30:10

14. Motion om att utreda alternativ för att säkerställa friluftsbadens funktion och existens - Svar 1:45:07

15. Motion om att ersätta dagen pappersbuntar med elektroniska handlingar - Svar 1:50:10

16. Elbilsstrategi Skåne Nordväst 1:50:44

17. Facebookpolicy 1:51:08

18. Årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet AV Media Skåne 1:53:54

19 Delgivningsärende: 1:55:43
KS 2015.0682-1.101
Sveriges Kommuner och Landsting – Information om SKL:s ordinarie kongress.


Johan Pettersson
Ordförande

Lars Åke Svensson
Sekreterare